บทเรียนและความประทับใจ เขียนภาวนา 2560 (8)

 

 

“เขียนภาวนา” ดีอย่างไร ?
หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๗

  

 

“รู้สึกประทับใจบทเรียนทุกบทที่ได้ทำไป ทำให้ได้ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น และรู้สึกขอบคุณครูโอเล่ที่ตอบบันทึก
ให้คำแนะนำและสะท้อนความเป็นตัวเราได้ดีมาก ทำให้เราได้มองตัวเองได้ละเอียดยิ่งขึ้น การเขียนภาวนาทำให้ได้ฝึกสติอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างรู้ตัว ทั้งการมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ฟังเสียงที่หูได้ยิน ตามความเป็นจริง โดยไม่ใส่ความคิดเห็นหรือปรุงแต่งเพิ่มอีก
.

“เมื่อเรามีสติอยู่กับปัจจุบันขณะ รับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามความเป็นจริงด้วยใจเป็นกลาง ไม่ปรุงแต่งได้. เราก็จะอยู่ห่างไกลทุกข์ได้มากขึ้น”

.

จาก คุณธารเพียร (แจ๊ว) อาชีพ แม่บ้าน

.

.

“รู้สึกสุขใจ มีอารมณ์นิ่งสงบลง หลักการอบรม ตลอดเวลาการอบรมแม้จะทิ้งช่วงเวลาหายไป ไม่ต่อเนื่อง ครูโอเล่ก็ให้โอกาสและกำลังใน ยินดีกับการเริ่มต้นของดิฉันเสมอ ชอบหัวข้อ “อารมณ์แห่งใจ” “ฝนอิฐเป็นกระจกเงา” และ “ภาระความรู้” ในการเขียนภาวนา ทำให้เราเข้าใจ ได้ฟังลมหายใจ ร่างกายตัวเอง กลับมาสะท้อนย้อนคิดตัวตน รู้สึกรักและยินดีกลับการได้มีและใช้ชีวิตอยู่มากขึ้น เข้าใจความจริงของชีวิตเราในจักรวาล ผ่อนคลายกับความรู้สึกที่เคยอึดอัด ไม่เข้าใจในตัวเอง

.

“การกลับมาที่ลมหายใจ เข้า ออก ทำให้เรารู้ยั้งความคิดและการกระทำตนจากการปะทะกับปัจจัยที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้น ละวางการยึดในตัวตนให้ความสำคัญและเข้าใจคนอื่นว่าแท้จริงเรามีความแตกต่าง ถูกจักรวาลสร้างมาให้ต่างกันไป เขาเป็นเขา เราเป็นเรา”

.

จาก คุณริยา (ป้อม) อาชีพ ครู/คนกลางไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว

.

.

“ได้มองเห็นหลายอย่างที่ไม่เคยคิดว่าจะเห็น ขณะที่เขียนมองเห็น สิ่งที่ซ่อนอยู่ แท้จริงทุกๆอย่างไม่ใช่เห็นด้วยตาอย่างเดียว ได้ฝึกมองด้วยหัวใจ ได้ฝึกการเขียนทุกลมหายใจออกเป็นการฝึกสติ

.

“กลับมาลมหายใจบ่อยขึ้น เมื่อกลับมาที่ลมหายใจ ทำให้นิ่งขึ้น สงบลง ได้ฝึกการพิจารณา ใคร่ครวญ ได้เห็นมุมมองของคนอื่น(ครู)ที่มองใสิ่งสิ่งเดียวกันแต่เห็นต่างกันทำให้มองเห็นความลึกซึ้งความละเอียดของใจที่แตกต่างกัน ต้องฝึกบ่อยๆจะทำให้เราลึกซึ้งขึ้น”

.

จาก คุณฐิรพร (นิด) อาชีพ รับราชการ

.

.

ความประทับใจและบทเรียนจากการอบรม

“เขียนภาวนา” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์

หลักสูตรการเขียนเพื่อการขัดเกลาจิตใจด้วยหลักธรรมและการภาวนา เขียนเพื่อบ่มเพาะจิตใจ ฝึกฝนเท่าทันการยึดติด เขียนด้วยลมหายใจ ย้อนมองกลไกในจิตตนผ่านอักษร อีกทั้งยังมุ่งหมายบ่มเพาะความดีงามในหัวใจด้วยการน้อมนำคุณธรรมที่อยู่ในตนผ่านกระบวนการบันทึก ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้การเขียนเพื่อต่อยอดจากการภาวนาและการส่งเสริมการปฏิบัติธรรม โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการภาวนาหรือความสนใจการปฏิบัติธรรมมาก่อน

.

? สมัครเข้าเรียน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :
www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/