บทเรียนและความประทับใจ เขียนภาวนา 2560 (1)

 

 

” รู้สึกโชคดี ที่ได้เจอครูที่มีหัวใจของความเป็นครู เข้าใจผู้เรียนว่ามีความรู้สึกอย่างไร แล้วประคับประคองให้วิชา เพื่อให้ ผู้เรียนสามารถเริ่มต้นได้ เห็นวิธีการของครูที่แจ้งให้รับรู้เป็นระยะ เหมือนเป็นแผนที่ที่กำหนดจุดว่าถึงไหนแล้ว ขอบคุณที่เป็นตัวอย่างค่า
.
” ในการอบรมได้ฝึกเห็นสภาวะของอารมณ์ที่ เวลาลืมลมหายใจ จะกลับมาที่ลมหายใจ จะเห็นว่า ตัวเองจะเห็นสิ่งของหรือผู้คนจากความรู้สึกและประสบการณ์เก่า ไม่ได้ออกมาเห็นด้วยดวงตาจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะ ทำให้เห็นด้วยตามากขึ้น ทำให้ลดอารมณ์อารมณ์ความคาดหวัง มองปกติได้ จากการอบรมเห็นว่า การเขียน และมาสำรวจอีกครั้ง รู้สึกดีมาก มันช่วยเรียบเรียงความคิดให้เห็นว่าเราเห็นอะไรบ้าง ”
.
คุณปินญา (อ่าย) อาชีพ พนักงาน
.
.
” รู้สึก อบอุ่น ปลอดภัย ในการสื่อสารเล่าเรื่องราวออกมาให้กับครูให้กับเพื่อนๆ การอบรมกึ่งออนไลน์แบบนี้ ทำให้รู้สึกไม่ห่างเหินและไม่บีบคั้นจนเกินไป ครูสามารถถ่ายทอดได้ดี ทำให้เข้าใจ ได้รู้จักได้เห็นความเป็นจริงในตัวเองมากขึ้นค่ะ รวมๆแล้วสำหรับการจัดการ รวมถึงผู้ประสานงาน มีความน่าเชื่อถือ อันที่จริงไม่เคยอบรมกับที่อื่นแต่ก็พึงพอใจกับการอบรมของสถาบันฯมากค่ะ
.
” ได้ฝึกเขียนเฉพาะตอนลมหายใจออก ซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่เบ่งลมหายใจเพื่อให้เขียนจนจบคำ ไม่ยึดติดกับคำหรือประโยค หายใจเข้าตรงไหนหยุดตรงนั้นก่อน ฝึกมีสติมากขึ้น ฝึกกายใจสัมพันธ์กัน เขียนช้าแต่ไม่เฉื่อย เขียนออกมาจากใจ เขียนแบบไม่ต้องปรุงแต่งให้สละสลวย รู้จักตัวเอง ได้โอบรับความรู้สึก ความผิดพลาดในอดีตของตัวเอง ให้อภัยและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็คลายความเป็นตัวเองมากขึ้น รักในสิ่งที่ทำ รักในสิ่งที่เป็น มั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้น
.
” เรียนรู้อะไรๆมามากแล้ว ต้องเริ่มเรียนรู้ตัวเองอย่างจริงจังเสียที ละทิ้งความยึดมั่นหลายๆอย่างออกไปแม้กระทั่งตัวเรา ลดทิฐิ ลดความเห็นผิดทั้งหลาย ทำใจให้เบา เปิดใจรับสิ่งใหม่ ด้วยศรัทธาและเข้าใจในศาสตร์ของพระพุทธศาสนาได้ยิ่งขึ้น ”
.
คุณนงพงา (เอ) อาชีพ พนักงานบริษัท
.
.
” ความรู้สึก เหมือนได้ย่างเท้าแต่ละเก้า ไปในแต่ละคํา แต่ละพยางค์ แต่ละลมหายใจ รู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอะไรบางอย่างที่สงบและลึกซึ้งระหว่างการเดินทางผ่านคําแต่ละคํา รู้สึกถึงความไวของความคิด อารมณ์และความรู้สึก รู้สึกถึงสิ่งลี้ลับที่ซ่อนแอบอยู่ในใจเรา รู้สึกถึงความซับซ้อนแล้วซับซ้อนเล่า ซับซ้อนซ่อนเงื่อนในใจของเรา รู้บ้างว่าคืออะไร ไม่รู้บ้างว่าคืออะไร ตื่นเต้นทุกครั้ง กระตือรือร้นทุกครั้ง สงบนิ่งทุกครั้งในการเดินทางนี้
.
” ชอบทุกหัวข้อที่เรียน แต่ละหัวข้อพาเราเดินทางไปในแต่ละมิติของใจที่แตกต่างกัน ทุกหัวข้อที่ได้ทําล้วนเป็นการจัดสรรของจักรวาลทั้งสิ้น ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมีดีเสมอ ได้ฝึกตัวเองให้เห็นตัวเองตามที่ตัวเองเป็นมากขึ้น ลึกซึ้งขึ้น เข้าใจตัวเองมากขึ้น ผ่าตัดลึกไปถึงก้นบึ้งของหัวใจในบางมิติ ฝึกฝนตัวเองให้รู้สึกปกติกับสิ่งที่ไม่ปกติ รู้สึกธรรมดากับสิ่งที่ไม่ธรรมดา ฝึกตัวเองให้เข้าใจว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองผ่านการเขียน
.
” การฝึกฝนนั้นมีความสําคัญมาก ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นเราเกิดจากการฝึกฝนทั้งสิ้น เราฝึกฝนตัวเราให้หลบหนีจากความจริงในใจเราโดยที่เราไม่รู้ตัว เราฝึกฝนให้เราอ่อนข้อกับกิเลสโดยที่เราไม่รู้ตัว เราฝึกฝนในตัวเรามีนิสัยและเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างทุกวันนี้โดยไม่รู้ตัว ต่อไปนี้เราต้องฝึกฝนอย่างรู้ตัวว่าเราต้องการให้ใจเราไปในทิศทางใด เราต้องการให้จิตเราไปในทางใด ต้องการให้จักรวาลตอบสนองเราไปในทางใด รู้ตัว มีสติ ฝึกฝน ทําเต็มที่ทันทีไม่ฟังความคิด ทํา100% ทําอย่างสร้างสรรค์”
.
คุณอัปสร (ขวัญ) อาชีพ แม่บ้าน/เจ้าของกิจการ
.
.
บทเรียน และ ความประทับใจ จากการอบรม “เขียนภาวนา” หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๗
ติดตามการอบรม และบทความดีๆ ได้ที่
www.dhammaliterary.org