ประกาศรับผลงาน การประกวดงานเขียนเยาวชน ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “เมตตา”

ขอเชิญชวนเยาวชนที่มีอายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “เมตตา” ประเภทเรื่องสั้น

ชิงรางวัลทุนการศึกษา รวม ๑๖,๐๐๐ บาท

เยาวชนเจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับทุนการศึกษา ใบประกาศ และหนังสือ โดยทางโครงการจะนำเสนอผลงานของเยาวชนผ่านทางสื่อออนไลน์เพื่อการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และนำเสนอมุมมองจากเยาวชนสู่สังคม

 

 

รายละเอียดการประกวด

๑ หัวข้อ “เมตตา”

๒ ผู้มีสิทธิส่งผลงาน

เยาวชนสัญชาติไทย อายุ ๑๕ ถึง ๒๐ ปี ไม่จำกัดการศึกษาและศาสนา

๓ กติกาการส่งผลงาน

  • ผลงานประเภท เรื่องสั้น
  • ตั้งชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกับหัวข้อการประกวด
  • ความยาวขั้นต่ำ ๔ หน้ากระดาษเอสี่ ไม่เกิน ๑๐ หน้ากระดาษเอสี่ 
โดยไม่รวมข้อมูลของผู้เขียน
  • พิมพ์ด้วยขนาดอักษร ๑๖ พอยต์ ไม่จำกัดฟอนต์
  • แนบข้อมูลของผู้เขียนผลงาน ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ในหน้าแรกของผลงานอย่างครบถ้วน
  • ส่งผลงานเป็นไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
  • เขียนผลงานด้วยตัวเอง และส่งได้เพียงผลงานเดียว
  • ผลงานไม่เคยเผยแพร่ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลที่อื่น

๔ รางวัลการประกวด

รางวัลที่หนึ่ง จำนวน ๑ รางวัล ทุนการศึกษา ๓,๕๐๐ บาท
รางวัลที่สอง จำนวน ๒ รางวัล ทุนการศึกษา ๒,๕๐๐ บาท
รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล ทุนการศึกษา ๑,๕๐๐ บาท

๕ ระยะเวลาส่งผลงาน

ปิดรับผลงาน ไม่เกิน วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๓.๕๙ น. โดยถือวันและเวลาที่ส่งผลงานที่ปรากฏในอีเมลหรือเพจเฟซบุ๊คเป็นหลัก

๖ ส่งผลงานได้ที่

ส่งทางอีเมล dhammaliterary@gmail.com หรือส่งทางข้อความเพจเฟซบุ๊ค “สถาบันธรรมวรรณศิลป์” อย่างใดอย่างหนึ่ง

 

อ่านรายละเอียดการประกวดทั้งหมดได้ที่

www.dhammaliterary.org/ประกวดงานเขียนเยาวชน/

 

หมายเหตุโครงการ

การเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๕ ไม่มีการ กรอกใบสมัคร หรือการสมัครเข้าร่วมก่อนส่งผลงาน แต่อย่างใด โปรดอย่าหลงเชื่อเว็บไซต์ที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวดกับทางเราโดยเด็ดขาด

การเข้าร่วมการประกวดมีรูปแบบเดียวคือการส่งผลงานมาทางอีเมลหรือเพจเฟสบุ๊คของทางเรา พร้อมแนบข้อมูลผู้เขียนในหน้าแรกของไฟล์ ตามที่แจ้งข้างต้นในเอกสารหัวข้อ “รายละเอียดการประกวด” เท่านั้น