ประกาศผลรางวัลธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 10 หัวข้อ คุณค่าของชีวิต

 

โครงการประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 10

ได้จัดการประกวดงานเขียนประเภท เรื่องสั้น ความยาวสองถึงเจ็ดหน้ากระดาษเอสี่ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โยนิโสมนสิการ ความคิดสร้างสรรค์ และภาวะผู้นำผ่านการเขียนที่มีวรรณศิลป์ของเยาวชน

ในปีนี้ได้มีเยาวชนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 222 ชิ้นงาน และผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 17 เรื่อง

เป็นการประกวดครั้งที่ถือว่ามีผลงานที่น่าสนใจ ทั้งในด้านเนื้อหา วรรณศิลป์ โครงเรื่อง และเรื่องราวชีวิตที่แอบซ่อนอยู่เบื้องหลังอย่างหลากหลาย ทำให้มีความคิดเห็นของกรรมการคัดเลือก-รอบตัดสินที่แตกต่างกัน ไม่เป็นเอกฉันท์ มีส่วนที่ดีและส่วนที่น่าเสียดายในแต่ละผลงานที่เข้ารอบ ท้ายที่สุดแล้วทางโครงการเห็นว่าผลงานที่ควรได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่

 

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 3,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผลงานเรื่อง เปลี่ยน ,
นาย ธีรภัทร์ คำตุ้ย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผลงานเรื่อง คุกใหม่ของไข่มุก ,
นาย พงศภัค พวงจันทร์ | โรงเรียนอรรถมิตร

ผลงานเรื่อง การเดินทางอันเดียวดายของฉัน ,
นาย จิรภัทร คงถนอมธรรม | โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

 

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ผลงานเรื่อง นิทราที่ไร้สี ,
นาย ภูมิชญณัฐ มิตรธีรโรจน์ | โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลงานเรื่อง ระหว่างทาง along the way ,
นาย สุริยา กิจบำรุง | โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

ผลงานเรื่อง คุณฆ่าชีวิต ,
นางสาว กนกวรรณ เชียงตันติ์ | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผลงานเรื่อง จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้าย ,
นางสาว เมฆขลา บุตรสุรินทร์ | มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผลงานเรื่อง มันทำร้ายเราได้แค่นี้แหละ ,
นางสาว พิรฎา อุตตโมทย์ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลงานที่ได้รับรางวัลและเข้ารอบสุดท้ายจะเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโครงการปัญญ์ สเปซ และสื่ออื่นๆ ของสถาบันฯ ภายในเดือนมีนาคม 2564

ผู้ได้รับรางวัลโปรดติดต่อโครงการเพื่อแจ้งบัญชีรับทุนการศึกษาและยืนยันที่อยู่เพื่อรับใบประกาศ

การตัดสินของกรรมการเป็นอันสิ้นสุด แต่หากพบการทำผิดกติกาหรือการละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง ทางโครงการจะริบรางวัลคืน

 

การประกวดงานเขียนเยาวชน รางวัลธรรมวรรณศิลป์

www.dhammaliterary.org