บริจาคสมทบทุนกิจกรรมโครงการ “ตู้หนังสือในบ้านเด็ก” และ “ครอบครัวคิดดี”

 

ทีมงานสถาบันธรรมวรรณศิลป์ บริจาคสมทบทุนกิจกรรมโครงการ “ตู้หนังสือในบ้านเด็ก” และ “ครอบครัวคิดดี” มูลนิธิเด็ก จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทถ้วน จากรายได้ในการดำเนินงานการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบัน อาทิ หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการกุศลครึ่งปีแรก พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเรา และเป็นปีดำเนินงานที่ ๑๒
.
ติดตามกิจกรรม บทความ และการอบรมได้ที่
www.dhammaliterary.org