บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สถาบันโรคทรวงอก ครั้งที่ ๒

 

บริจาคหน้ากากอนามัย แก่สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติมอีกจำนวน ๑๕๐ ชิ้น ในวันนี้ (๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จากที่ได้บริจาคที่เรามีไปทั้งหมดรวม ๑๕ ชิ้นเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ฯ โดยได้รับการสนับสนุนจากลูกศิษย์โครงการและทุนจากการจัดอบรม
.
สูกเรหิ สมคฺเคหิ พฺยคฺโฆ เอกายเน หโต สุกรทั้งหลายพร้อมเพรียงกันยังฆ่าเสื้อโคร่งได้ เพราะใจรวมเป็นอันเดียว การร่วมด้วยช่วยกันแม้ด้วยพละกำลังอันเล็กน้อยก็เป็นปัจจัยทำให้ผ่านวิกฤติปัญหาใหญ่ได้ลุล่วง มิจำเป็นต้องมีมากก็เป็นผู้ให้ผู้เสียสละได้เช่นกัน

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของเรา
www.dhammaliterary.org