สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆ ใน 3 โครงการ

 

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ได้บริจาครวม 8,000 บาท เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน , โรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็กสานรัก อาหารสู่น้อง และ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการตู้หนังสือเพื่อเด็กและชุมชน ประจำปี 2564 ซึ่งได้นำรายได้จากการอบรม รู้จักตัวเองผ่านไพ่ทาโรต์ และ ปฏิบัติ เขียนภาวนา และการอบรมของศิษย์เก่าสถาบันฯ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกุศลนี้
.
โดยยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก Patron ผู้อุปถัมภ์รายเดือน ได้แก่คุณ สุธีราพร มณีวงศ์วานิช , Maturaporn Parkprot , เฉิดโฉม สัมฤทธิ์โสภาค , Suntareeya Sinarkorn , Tunyapon J. และ Apitha
.
ติดตามบทความและสนับสนุนเราได้ที่
[ https://www.dhammaliterary.org/ ]
[ https://www.patreon.com/khianpianchiwit ]