บทเรียน ความรู้สึก และการค้นพบ-เขียนปลดปล่อยชีวิต57

 

หนังสือรวมบทเรียน ความรู้สึก และการค้นพบ จากคอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิต#4@2557
ในหัวข้อ “เขียน=ปลดปล่อยชีวิต” ชุดที่สอง

โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์
งานเขียนชิ้นนี้คือการรวบรวมส่วนหนึ่งจากบันทึกและการทบทวนจากผู้เข้ารับการอบรม  ประสบการณ์และหัวใจเหล่านี้คือตัวแทนของชีวิตมนุษย์คนหนึ่งในโลก

 

ดาวโหลดหนังสือได้ที่

http://www.ebooks.in.th/ebook/27637/บทเรียน_ความรู้สึก_และการค้นพบ-เขียนปลดปล่อยชีวิต57/

 

page2l