จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ประจำปี 2564

 

จบรุ่นที่ 49 แล้ว ???? สำหรับการอบรม “เขียนเยียวยา” ในชุดหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต การเขียนบันทึกเพื่อดูแลจิตใจ บ่มเพาะความสุขและเยียวยาความทุกข์ในหัวใจของตนเอง

[ รายนามผู้จบการอบรม ]
????????????
พัชรพรรณ (มายลี่) อาชีพ Hotelier
สิริลักษณ์ (ปู) อาชีพ ครู
ประภาวัลย์ (สาว สาว) อาชีพ พนง.รัฐวิสาหกิจ
อุมาพร (อุ๊) อาชีพ แม่บ้าน
พันธิตรา (พั้นช์) อาชีพ แพทย์
สลักจิต (กบ) อาชีพ พนักงานของรัฐ
แคทรียา (แคท) อาชีพ นักออกแบบผลิตภัณฑ์
ปราการ (คุง) อาชีพ ที่ปรึกษางานพัฒนาองค์กร
กฤติมา (ดิว) อาชีพ อาจารย์
เฉิดโฉม (โฉม) อาชีพ พนักงานบริษัท
สมศักดิ์ (Sak) อาชีพ รับราชการ
สมกมล (มล) อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
จิตชนก (ขลุ่ย) อาชีพ พนักงานบริษัท

 

[บางบทเรียนและความประทับใจ]
????????????
“กิจกรรมต่างๆ ทำให้หัวใจเราอ่อนโยน ยอมรับทั้งข้อดีและข้อเสียที่มีอยู่ในตัวเรา ทำให้เราอยากปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และทำให้ดียิ่งขึ้น ด้วยพลังด้านในของเรา ทำให้เรามองเห็นหัวใจด้านที่งดงาม แข็งแกร่ง อดทน และใจดี และความปราถนาที่จะมีความสุข ได้ชื่นชมโลกที่งดงาม และทำให้เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นได้มากขึ้น”
/ คุณอุ๊

“วิธีการที่ครูออกแบบ ให้มีการเขียน การทบทวนและการเขียนส่งลงแบบฟอร์ม มีขั้นตอนถึงสามขั้นตอนจุดนี้ดีมากๆ ค่ะได้คุยและฟังเสียงภายในตัวเอง ทำให้จิตละเอียดได้ฟังเสียงภายใจตัวเองหลายรอบทำให้ได้ยินเสียงข้างในตัวเองมากขึ้นทำให้ความคิด อารมณ์ความรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นค่ะ
และครูให้ความใส่ใจ ส่งเสริมและช่วยเก็บอารมณ์ความรู้สึก ความคิดด้านลบๆ ที่ยังหลงเหลืออยู่ให้อย่างละเอียดไม่ปล่อยไป เป็นผลดีมากๆค่ะ”
/ คุณสาวสาว

“รู้สึกว่าได้เยียวยาและปลดล็อกความหนักอึ้งที่แบกรับในช่วงปีที่ผ่านมาได้ดี ปัญหาทางความรู้สึกที่มัวๆ เป็นก้อนหนักๆ เหมือนด้ายที่ขยุ้มพันกันไปมา ได้ถูกสางลง จากการเขียน ประทับใจที่ครูมีความตั้งใจและใส่ใจในการอ่านการบ้าน และตอบอีเมลล์พร้อมรายละเอียดการสะท้อนกลับ ที่ทำให้ตัวเองเห็นตัวเองชัดีขึ้น และใส่ใจในทุกขั้นตอนของการเรียน”
/ คุณมายลี่

 

[ติดตามการอบรมของเรา]
????????????
https://www.dhammaliterary.org/open-course/