ความประทับใจ “เขียนเยียวยา” ประจำปี ๒๕๖๑ (พฤษภาคม) (๔)

 

 

“รู้สึกชอบการเขียนเยียวยามากมาย ขอบคุณทุกบันทึกที่เขียน บางบันทึกใช้เติมพลังความสุขให้ชีวิต ทำให้การเริ่มต้นและจบลงของทุกวันถูกเติมเต็มด้วยรอยยิ้ม ที่มีความหมาย มีพลัง บางบันทึกพาย้อนกลับไปหาเหตุการณ์ เรื่องราวที่เคย เจ็บปวด ฝังใจ บันทึกชวนเราเข้าไปแก้ไขโดยใช้มุมมองของผู้ใหญ่ ตีความใหม่ ด้วยปัญญา ด้วยความรัก ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ด้วยความเข้าใจ
.
“บันทึกสอนเราให้เป็นผู้เยียวยาตัวเองได้ตลอดเวลาให้เราเห็นคุณค่าแห่งตน ไม่หลงยึดในทุกข์ในสุขข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไป ให้เราได้ค้นพบคุณประโยชน์ของทั้งสองด้านด้วยตัวเราเอง ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ จริงจัง ทุกตัวอักษรของครู ชี้แนะ ติดตาม อบอุ่น อ่อนโยน เมตตาและกรุณาต่อศิษย์ ขอบคุณมากค่ะครู ?
.
“ชอบ “บอกรัก” เป็นหัวข้อบันทึก ที่ทำให้เรามองเห็นอดีตในมุมมองใหม่ เปิดหัวใจของเด็กคนหนึ่งที่ถูกขังไว้ ด้วยความรู้สึก ไร้ค่า ถูกทอดทิ้ง ไม่มีใครรัก ให้ได้สัมผัสถึงความรัก
ที่เคยได้รับมากมาย ให้ได้ตอบแทนคุณของความรัก ความห่วงใย ที่ได้รับ ด้วยการมอบถ้อยคำ บอกรัก ใครหลายคน ที่จากเราไปแล้ว ผ่านการเขียนบันทึกนี้ บ่วงปมที่ร้อยรัด
ให้อึดอัดคับข้องใจมาแสนนาน คลายเกลียว คลี่ออก หลุดพ้น บาดแผลชีวิต ได้รับการเยียวยา อิสระและความรักในหัวใจเราเบ่งบาน พบคุณค่าของชีวิตมากมาย”
.
/ คุณเนาวรัตน์ (ปู) อาชีพ ข้าราชการครู
.
.
“ดีใจที่ตัดสินใจสมัครเรียนคราสนี้ ครูให้คำแนะนำดีมาก ไม่น่าเชื่อว่าเราจะเขียนบันทึกได้มากมายขนาดนี้และอยากเขียนบันทึกต่อไปเรื่อยๆ จะเรียนต่อไปเท่าที่โอกาสจะอำนวย
.
“ชอบหัวข้อคุยกับดวงตา เด็กน้อยใจ ล้วงลึกสิ่งรบกวน ได้ถามตอบตัวเองและทำความเข้าใจกับเรื่องราวของตนเองในแต่ละหัวข้อของการเขียน สังเกตเห็นว่าจริงๆแล้วตัวเราเองก็มีคำตอบที่ดีอยู่ในใจ ทำให้เราเป็นเพื่อนคู่คิดของตนเองได้แบบไม่ต้องพึ่งใคร คนเราทุกคนมีปัญญาภายในที่เรามักหลงลืม รักษากาย วาจา ใจ ของเราให้ตรงกัน ใจคิดดี วาจาพูดดี กายแสดงออกดี ชีวิตก็จะมีความสุข รัก และให้ความสำคัญกับตัวเอง
.
“หลังจากนี้ตั้งใจจะทำตัวเองให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันให้ดีขึ้น เขียนบันทึกทบทวนตัวเอง ทั้งเรื่องสุข และทุกข์ นำมาเป็นบทเรียนของชีวิต”
.
/ คุณคณิศร (เอื้อง) อาชีพ แม่บ้าน
.
.
“คุณครูเอาใจใส่ต่อผู้เรียนอย่างมาก ให้ feedback เร็ว ซึ่งสะท้อนถึงการเอาใจใส่ในการบ้านและผู้ร่วมอบรมอย่างมาก ทั้งยังให้คำแนะนำ ปรึกษาที่ชัดเจน ด้วยความเข้าใจและเต็มใจ ชอบหัวข้อ สนทนากับอุปสรรค คุณค่าชีวิต ล้วงลึกสิ่งรบกวน จดหมายจากร่างกาย เข้าใจตนเองและผู้อื่นเพิ่มขึ้น รู้จักรักตัวเองในทางถูกที่ควรมากขึ้น มีพื้นที่ให้กับตัวเอง เพื่อทบทวนและยอมรับความหลากหลาย ในตนเองและผู้อื่นมากขึ้น เห็นความงามของชีวิตมากกว่าที่เคยเป็น
.
“ชีวิตมีทางเลือกให้เราเสมอ อยู่ที่เราเลือกจะมองหรือตัดสินใจอย่างไร เรามีทางเลือกให้ตัวเองว่าสุขหรือทุกข์ก็ได้ ขอเพียงเลือกอย่างมีสติ รู้เท่าทันความคิดของตน เราจะเลือกใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและถูกต้อง”
.
/ คุณทักษิณา (จิ๋ว) อาชีพ พนักงาน
.
.
“รู้สึกได้กลับมาเยียวยาความรู้สึกของตัวเอง โดยเฉพาะกับชีวิตในบางพาร์ทที่ต้องการเยียวยา ได้รู้สึกถึงการได้รวบรวมองค์ประกอบที่กระจัดกระจายของชีวิตมาต่อเติมเข้ากันอีกครั้งหนึ่ง เป็นแรงบันดาลใจ เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะพัฒนาต่อไปในชีวิตจริง
.
“ได้ดูแลตัวเองเรื่องการกล้ากลับมายอมรับตัวเองด้วยความจริงใจ , การดูแลปมปัญหาชีวิตของตัวเองที่มีมาอยู่เดิม , สร้างมุมมองใหม่ในการใช้ชีวิต , การไว้วางใจและความปลอดภัย ท่ามกลางจักรวาลและธรรมชาติ , การสร้างความสมดุลของพื้นที่ส่วนตัวในชีวิต , มองชีวิตตัวเองและมองโลกใบนี้อย่างสวยงาม มีข้อดี มีสีสันมากขึ้น , เรียนรู้ข้อจำกัดและศักยภาพของตัวเอง เพื่อที่จะยอมรับตัวเอง และการอยู่กับตัวเองในช่วงเวลาที่สภาวะอารมณ์แปรปรวน
.
“ตั้งใจจะพัฒนาต่อไปในชีวิตจริง บทเรียนที่เกิดขึ้นมาจากการอบรมครั้งนี้เป็นเหมือนประกายเล็กๆให้นำไปต่อยอดขยายบทเรียนสู่ชีวิตความเป็นจริง สิ่งสำคัญคงจะเป็นสติ การประคับประคองอารมณ์ของตัวเอง และการยอมรับด้วยความจริงใจ”
.
/ คุณณภัทร (พัด) อาชีพ แพทย์
.
.
ความรู้สึกและบทเรียนหลังจากการอบรม “เขียนเยียวยา” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๐
.
ติดตามการอบรมในหลักสูตรนี้
www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/