ความประทับใจการอบรม เขียนเยียวยา รุ่นที่ ๒๖ (๘)

 

 

“การอบรมเขียนเยียวยากึ่งออนไลน์ในครั้งนี้ เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ตั้งใจสมัครเรียน และอยากเรียนมาก กลัวว่าจะไม่ได้ตอบรับให้เรียน พอเริ่มเรียนช่วงแรกๆ ก็รู้สึกบีบคั้นเรื่องเวลา เพราะแต่ละบทต้องใช้เวลาเกือบสองชั่วโมง ซึ่งเราไม่เคยให้เวลากับตัวเองในเรื่องแบบนี้ แต่ก็สนุกและประทับใจในวิธีการเรียนการสอน ที่ทำให้เข้าใจเรื่องความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองมากขึ้นในหลายๆแง่มุมที่คิดไม่ถึง มองข้ามไป หรือลืมเลือนไป..ได้ข้อคิดบทเรียนที่สกัดออกมาจากเรื่องราวของเราเอง..ที่ประทับใจมากๆคือ มีอิสระที่จะคิดจะเขียนอะไรก็ได้แม้แต่สิ่งที่เป็นความลับที่สุด เพราะไม่ต้องส่งที่บันทึกให้ครูอ่าน..แต่ครูกลับให้คำแนะนำดีๆเพิ่มเติมให้ ให้ปรับให้ลองบันทึกซ้ำฯลฯ
.
“ในการอบรมฯนี้ทำให้ดิฉันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึกในหลายๆเรื่อง เช่น ตั้งใจดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้งเรื่องร่างกายและจิตใจ เพราะมองเห็นถึงความสัมพันธ์ของร่างกายและจิตใจที่สัมพันธ์กันหมด ส่งผลต่อกันหมดทุกส่วน จึงตั้งใจจะรักษาสมดุลของจิตใจของร่างกาย ด้วยการมีวินัยกับตัวเอง ในการดูแลตัวเอง การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การพักผ่อน..ดิฉันรู้สึกเข้าใจตัวเองมากขึ้น และจะไม่นำเรื่องราวความเจ็บปวดในอดีตมาทำร้ายจิตใจตัวเองอีก
.
“ความสุขความทุกข์อยู่ที่เราคิด..คิดว่าสุขก็สุขคิดว่าทุกข์ก็..ทุกข์
การเขียนบันทึกเป็นการทบทวนตัวเอง..ทำให้ได้บทเรียนได้ข้อคิดมาใช้เพื่อปรับปรุงเพื่อพัฒนาตัวเราเอง”
.
คุณอัญชลี(อัญ) อาชีพ รับราชการ
.
.
“บาดแผลหรือรอยร้าวในจิตใจมันคลายลงไปได้จริงๆค่ะ แค่จรดปากกาแล้วระบายความคิดออกไปในแบบที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้น มันเป็นเหมือนการล้างๆๆๆ ขัดๆถูๆ ถึงแม้ว่าการกลับมาอ่านสิ่งที่เขียนซ้ำๆมันรู้สึกว่า เราเข้าใจตัวเองอยู่คนเดียว ก็อดอมยิ้มให้กับความบ้าคลั่งของตัวเองไม่ได้เลยจริงๆ
.
“รู้สึกว่าความเชื่อมั่นในตัวเองคือพลังที่ยิ่งใหญ่ ที่จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายในชีวิตที่ตั้งใจไว้ รู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากๆ รักที่จะพัฒนาตนเองตลอดเวลา รักที่จะหาโอกาสให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเสมอ และรู้สึกว่าคนรอบข้างมักจะยิ้มให้เรา รู้สึกดีที่ได้ร่วมงาน มีพลังอบอุ่นและเย็นสบาย
.
“คิดว่าต่อจากนี้ไป จะจรดปากกาเขียนอะไรบ้างลงไปในกระดาษบ่อยๆ ให้เป็นเหมือนการบอกรักตัวเองในทุกๆวัน และต่อจากนี้จะมีปากกาติดตัวตลอดเวลาพร้อมสมุดโน้ตเล็กๆ เขียนๆๆลงไปบ่อยๆ ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้”
.
คุณลดานที อาชีพ รับราชการครู
.
.
“เนื้อหาที่ทำให้เห็นความแตกต่างของสองขั้วตรงข้าม เป็นเสน่ห์ของการอบรมที่ชอบ การได้ตั้งคำถามที่ฉันยังไม่ชัดเจนกับครูโดยตรง ทำให้ฉันเปิดมุมมองใหม่ทางความคิดและความรู้สึก ทำใหรู้สึกตัวมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อพาตัวเองเข้าไปในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทักษะที่ได้รับจากการอบรม ทำให้ระบบการเชื่อมโยงของตัวเองภายในชัดเจนจนสัมผัสได้ผ่านการนำไปใช้กับการเรียนรู้อื่นๆ เช่น กำลังเรียนรู้เรื่อง intuition ฉันเข้าในเรื่องใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย สามารถอธิบาย ให้คำตอบกับตัวเองได้เร็วขึ้น ที่ชัดเจน คือ มีวิธีการเชื่อมต่อกับเรื่องราวอื่นๆ ได้อย่างน่าประหลาดใจ
.
“การอบรมทำให้ได้กลับมาดูแลจิตใจที่เป็นตัวนำพาร่างกายให้ดำเนินต่อไปบนความทุกข์และความสุข อีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับการเยียวยา คือ การรู้จักรักตัวเองมากขึ้น ไม่ควรไปใส่ใจความรู้สึกของสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากนักจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุข ที่สำคัญตัวเองรู้จังหวะที่จะเลือกใช้ความเร็วความช้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตมากขึ้น
.
“ชอบการเขียนจดหมายถึงกัน มันคลาสสิคและมีค่ามีความหมายต่อผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทำให้ไม่ลืมว่า การเขียนเยียวยา นำพาให้การเขียน เป็นเครื่องมือหนึ่ง ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวเราเอง”
.
.
คุณฉันทนา (อุ๋ย) รับราชการ
.
.
บทเรียน และ ความประทับใจ จากการอบรม “เขียนเยียวยา” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๒๖ การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการคลี่คลายหัวใจและเยียวยาชีวิต ติดตามการอบรมได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเยียวยา/