รวมบทเรียน “เขียนภาวนา” ๒๕๖๐ (๓)

 

รวมบันทึก๔

 

“การเขียนบันทึกนี้มันช่วยทำให้เราเห็นตัวตน และการลอกตัวตนออก มันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่แปลกใหม่ดีครับ

การเขียนบันทึกครั้งนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ ด้วยความที่ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเช่นบันทึกก่อน แต่เขียนด้วยจิตใจที่นิ่ง มีสติ รู้ตัว เห็นอาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน”
/ คุณคณัส (ตุ้ม) อาชีพ พ่อค้า
.
ภาพบันทึกและบทเรียนจาก คุณนัยรัตน์ (ณแนน) อาชีพ พนักงานบริษัท , คุณปัทมา (เปิ้ล) อาชีพ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค , คุณสรินยา (เอ็ม) อาชีพ พนักงานราชการ
.
จากการอบรม “เขียนภาวนา” กึ่งออนไลน์ หลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่ ๑๘
www.dhammaliterary.org