ความประทับใจ “เขียนค้นตน” จากผู้เรียน รุ่นที่ ๒๘ (๔)

 

 

“ปกติตัวเองไม่ใช่คนที่ชอบเขียนบันทึกใดๆเลย แต่คอสนี้สอนให้เขียนบันทึกโดยมีเทคนิคที่หลากหลายเช่นเขียนไม่หยุดปากกา เขียนด้วยมือที่ไม่ถนัด ทำให้ได้เรียนรู้ว่าการเขียนเป็นการระบายความรู้สึก เป็นการค้นพบตนเองในแง่มุมที่ลืมไปแล้ว ทำให้มองเห็นตนเองในอีกหลายแง่มุม ชอบมากค่ะ
.
“ทำให้รู้ว่าตนเองเป็นคนอย่างไร เดิมคิดว่าตนเองเป็นคนคิดดี ทำดี แต่ทำไมผู้อื่นไม่เห็นความดีของเรา เรียนคอสนี้จึงรู้ว่าจริงๆแล้วในมุมของความดีก็ยังอาจมีความไม่ดีซึ่งคนอื่นที่ไม่ชอบเรามองเห็นในแง่นั้นของเรา ทำให้ตนเองเปิดใจและความคิดให้กว้างขึ้น
.
“บทเรียนสำคัญ เวลาที่เราทำอะไรทุกๆอย่าง ควรคิดถึงผลกระทบของสิ่งที่ทำต่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้นเพราะถ้าเราใองแต่ตัวเราฝ่ายเดียว แม้แต่สิ่งที่เราแน่ใจว่าเราทำสิ่งที่ดีๆแก่ผู้อื่น อาจเป็นสิ่งที่ผู้อื่นไม่พอใจ ไม่ต้องการ จะมองตัวเรา มองผู้อื่นด้วย พร้อมเปิดใจให้กว้าง รับฟังความคิดของผู้อื่นมากขึ้น”
.
คุณศรีกาญจนา (จุ๊ก) อาชีพ แม่บ้าน
.
.
“ชอบทุกหัวข้อที่เลือก ครูให้ choice เยอะมากค่า ประทับใจในองค์ความรู้ ของครูโอเล่ การให้กำลังใจ ข้อคิดแง่คิดต่างๆ ที่นำไปสอนใจในการใช้ชีวิตได้หลากหลายสถานการณ์
.
“ได้เห็นคุณค่าความแตกต่าง ของผู้คนและความจำเป็นของแต่ละคนในแต่ละสถานการณ์ ลดการตัดสินได้มาก เปิดพื้นที่ภายในในการสำรวจตน อนุญาตผู้อื่นมากขึ้น ทัศนคติกับผู้คนที่แตกต่างจากตัวเองได้เปลี่ยนไป มองเห็นข้อดีของความแตกต่างได้มากขึ้น
.
“บทเรียนที่ได้รับคือการให้คุณค่ากับมุมมองตนเอง โดยละเลยประสบการณ์แตกต่างของผู้คน ทำให้จิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวายไร้ความสุข การมองเห็นคุณค่าความต่างได้ทำให้โลกในใจสว่างขึ้น และมีความสุขได้จริงๆ”
.
คุณขวัญนภา (ขวัญ) อาชีพ รับจ้าง
.
.
“ชอบหัวข้อ โลกแห่งความรู้สึกไม่ดีพอ , เรื่องที่ไม่คาดฝัน,คนกวนใจ ,ทางที่ไม่ได้เลือก,เสียงขัดแย้งภายใน,รับคำวิจารณ์,,ตัวตนที่ถูกทอดทิ้ง,ดูแลตัวตนที่เปราะบาง รู้สึกมีความสุข มีพลัง เห็นตัวตน รู้ทันตัวตนที่คอยหลอกล่อเรา(ในบางคร้ัง) ตกผลึกตัวเองมากขึ้นเพิ่มขึ้น
.
“ได้เห็นตัวตนมากขึ้น ชัดขึ้น เมื่อนำมาตีแผ่ บนกระดาษ และให้เวลาที่จะกลับมานั่งพิจารณาอย่างช้าๆ นำเอาสิ่งที่เปราะบางมาพิจารณา นำสิ่งที่เป็นปัญหาคาใจมาคุยกับตัวเอง ทำให้เห็นได้ว่าเพราะอะไรอารมณ์จึง delay เพราะอะไรเราจึงอยากและยึดในสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วโดยไม่สมเหตุผ
.
“ชีวิตเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางครั้งเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น บางครั้งเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงก็เป็นได้ เหมือนกล้ามเนื้อที่ไม่ออกกำลังกายก็ลีบ สิ่งที่จะทำได้ดี คือการธำรงรักษา วินัยความสม่ำเสมอ เพื่อบำรุงรักษา เปรียบเสมือนออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงตลอดไป เราก็จะได้อานิสงฆ์ของการออกกำลังกายคือสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ล้มง่าย เมื่อเกิดอุบัติเหตุก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น”
.
คุณอุไรศรี (หมู) อาชีพ กระบวนกร
.
.
บทเรียนและความประทับใจ จากการอบรม “เขียนค้นตน” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๘ การอบรมการเขียนบันทึกเพื่อการเข้าใจตนเองในหลากหลายตัวตน โดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org