รวมบทเรียน “เขียนข้ามขอบ” ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 22

 

 

บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม หัวข้อ “เขียนข้ามขอบ”

 

ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๒

การเขียนบันทึกสร้างสรรค์เพื่อพาชีวิตก้าวข้ามขอบและความกลัวในหัวใจ

อ่านรายละเอียดของหลักสูตรการอบรมได้ที่ www.dhammaliterary.org