แรงบันดาลใจและการค้นพบ เมื่อ “เขียนข้ามขอบ” รุ่นที่ ๒๑ (๖)

 

เขียนข้ามขอบ ๖ รอบแรก_170717_0012

 

 

” ตอนเริ่มต้นบันทึกในครั้งแรกรู้สึกเกร็งในการเริ่มเขียนเพราะติดอยู่กับความคิดว่าต้องเขียนดีๆแต่ก็พยายามอ่านคำอธิบายที่ครูแนะนำไว้จึงรู้สึกผ่อนคลายขึ้้น เมื่อบันทึกไปในแต่ละหัวข้อจะรู้สึกประหลาดใจนิดหน่อย คือไม่นึกว่าการเขียนบันทึกตามโจทย์ที่ให้จะทำให้เกิดมุมมองที่ไม่เคยคิดมาก่อนและทำให้สบายใจและมีความหวังมากขึ้น และรู้สึกดีใจที่ครูได้สะท้อนกลับหรือแนะนำมา
.
” ขอบที่พบคือ ความกลัว ความไม่มั่นใจและการคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ การก้าวข้ามที่เกิดขึ้นเกิดจากการค้นพบความสามารถของตัวเองที่เราไม่เคยมองและเราต้องหมั่นให้กำลังใจตัวเอง เมื่อเจอปัญหาจะใช้วิธีการเขียนบันทึก ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นความคิดของตัวเองได้อย่างดี เพราะเมื่อเราได้ทบทวนและทำความเข้าใจในความคิดของตัวเองแล้ว ทำให้เรามองเห็นทางออก มีความหวังและสบายใจขึ้น ”
.
คุณปิยนุช ( หน่อย ) อาชีพ ครู
.
.
” ในคลาส ได้เรียนรู้ การเขียนแบบต่างๆ ที่แตกต่างจากที่เราเคยเขียน เป็นการเขียนจาก “ข้างใน” ได้รู้จักเพื่อนใหม่ สนุกสนานกับการถอดบทเรียนมาเป็นเพลง คลาส ออนไลน์ ได้ฝึก เขียน และออกมาจากความรู้สึก ตระหนักรู้ตัวตนมากขึ้น สิ่งที่ประทับใจ มากที่สุด คือ “การเอาใจใส่ จากครูโอเล่” ที่อ่าน ข้อความบันทึก และให้คำแนะนำอย่างเฉียบคม จากความตั้งใจจริง และด้วยความปรารถนาดี ที่เราสัมผัสได้ ขอขอบคุณ ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
.
” สิ่งที่ได้พบ คือ ความกลัว ความต้องการความสมบูรณ์แบบ จนบางครั้งเป็นการสร้างรั้ว สร้างกรอบให้ตนเองมากไป ฝึกที่จะผ่อนคลาย และ กล้าเปลี่ยน เป็นแบบตรงข้ามบ้าง แม้ว่า วันนี้ อาจข้ามไม่ได้ทั้งหมด ยังมีบางจุดที่ต้องสะสางใจต่อ แต่อย่างน้อย เราก็ได้ “ก้าว” แล้ว รักและให้โอกาสตัวเอง มั่นใจ ที่จะฝึกและ พัฒนาได้อีก ต่อไป
.
” บางครั้ง ความคิด และ ประสบการณ์ เดิมๆของเรา ทำให้เราฝังใจหรือเคยชินจนเชื่อ ว่าเราเป็นแบบนั้น แท้จริงแล้ว เราสามารถ ก้าวข้าม สร้าง สิ่งใหม่ ได้ แรกๆ อาจดู ฝีดๆ แปลกๆ หากหมั่นเพียร และตั้งใจ อย่างสนุกสนานไปด้วย เราก็จะก้าวข้ามได้ อย่างมีความสุขไปด้วย ”
.
คุณจันทร์เพ็ญ (ยี) อาชีพ เจ้าของกิจการ
.
.
” บทเรียนจากการอบรม ค้นพบว่าจริงๆตัวเรามีศักยภาพหลายด้าน มีคุณค่า แต่อาจไม่ยอมมองแล้วไปยอมให้ค่านิยม หรือบุคคลภายนอกมาตัดสิน เห็นตัวเองมีปิ๊งแวปบ่อยเหมือนกัน ซึ่งรู้สึกดีทุกครั้งที่จิตเกิดการตื่นรู้ ตกผลึกได้ด้วยตัวเอง (หลายครั้ง มีคำว่า อ๋อ ๆๆๆ โผล่ขึ้นมาในใจ ^^)
.
” หัวข้อที่ชอบ คือ มองสิ่งมีค่าอย่างศิลปิน : เห็นจากภาพวาดว่า เราเห็นคุณสมบัติที่ดีงามละเอียดอ่อนซ่อนอยู่ ผีเสื้อ ภูผา และกล่องของขวัญ- เหมือนเป็นภาพเตือนและสะท้อนให้เห็นคุณค่าภายในตัวเราที่มีอยู่และซ่อนอยู่ , หัวข้อ เริ่มต้นเล็กๆ : ได้เห็นสิ่งเล็กๆที่สามารถพอจะเริ่มเป็นรูปธรรมได้ มีกำลังใจเพราะเป็นสิ่งที่ไปข้างหน้าและมีความสามารถพอที่จะทำให้เกิดขึ้นได้จริง ไม่ได้กลับมาย้อนอดีตที่แก้ไขอะไรไม่ได้ แม้จะมีกังวลบ้าง ว่ามีหลายสิ่งอย่างที่อยากทำเหลือ แต่อย่างน้อยก็เห็นแล้วว่า อยากเริ่มต้นอะไรบ้าง ก็คงเลือกทำสิ่งที่ทำได้เลยก่อน , และ หัวข้อ ลัลลั้นล้าลา : ชอบตอนวาดระบาย สีที่ตีกัน ทำให้ เห็นการจัดการ การคุกคาม การป้องกันการรุกล้ำนั้น ด้วย สติ เห็นเป็นพื้นที่ถูกขยายจากตน และไปผสม กับบริบท อารมณ์ความขัดแย้ง เป็นพื้นที่เปลี่ยนสีที่เข้มไปกว่าเดิม เพราะต้องใช้ความหนักแน่น กว่าปกติ และเมือลองขยายพื้นที่นี้ เข้าไปในพื้นที่อีกเห็นความผ่อนของสีที่คลายลงบ้าง ”
.
คุณจินต์ณัชชา ( เหล่ง ) อาชีพ พนักงาน
.
.
บทเรียนและความประทับใจจากการอบรม “เขียนข้ามขอบ” ในหลักสูตร #เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๒๑
.
ติดตามการอบรม และบทความ ได้ที่ www.dhammaliterary.org