อย่าถือปัญหาเป็นปัญหา

 

 

ปัญหาไม่ได้มีไว้แก้ไขเสมอไป
บางเรื่องราวเพียงผ่านพบให้เรียนรู้
บางเลวร้ายเพื่อหล่อหลอมหัวใจกล้า
ปัญหาบางคราวเกิดขึ้นเพื่อยอมรับ
.
ความทุกข์อาจเป็นศัตรูของบางใคร
แต่เป็นครูของใจที่อ่อนน้อม
อย่าถือปัญหาเป็นปัญหา
เราไม่จำเป็นต้องสู้กับอุปสรรคเสมอไป
.
อย่าถือปัญหาเป็นของฉัน
อย่าถือปัญหาเป็นตัวตนฉัน
ชีวิตเป็นดั่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่
ปัญหาคือคลื่นโยนครืนเคลื่อนคล้อย
เราเพียงผู้แหวนว่ายเพื่อผ่านพบ
.
คลื่นอุปสรรคมิได้หมายทำให้ทุกข์
เธอเพียงหลงลืมธรรมชาติของท้องทะเล
ปัญหาเป็นปัญหา เมื่อเธอถือให้เป็นเช่นที่คิด
ขณะเด็กน้อยมีความสุขริมหาด
มิได้พยายามแก้ไขสิ่งใด
.
เนตังมะมะ
เนโสหะมัสมิ
นะ เมโส อัตตาติ
นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นตัวเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตน
.
.
อนุรักษ์ ครูโอเล่
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
คอลัมน์ “บทภาวนา อนัตตา” ตอนที่ ๕
www.dhammaliterary.org