เริ่มที่อารมณ์ จบที่อารมณ์

 

ได้มาก็มีทุกข์
เสียไปก็มีทุกข์
สมหวังก็มีทุกข์
ผิดหวังก็มีทุกข์

เริ่มที่อารมณ์ จบที่อารมณ์
เธออย่าโทษคนอื่นเลย
เราหาเรื่องทุกข์มิต่างกัน
เลือกทางยาก เผชิญวิบากกรรม
บนโลก

คว้ามาก็ว่างเปล่า
อาลัยก็ว่างเปล่า
มองหาก็ว่างไร้
มิอาจเป็นอะไร ของอะไร

เธอเลือกทางยากนี้
บนวิถีแห่งกายใจ
เดี๋ยวก็รู้เอง
เกิดขึ้นและลับหาย
แค่อารมณ์

พันธะเดี๋ยวก็ล่วงเลย
เราผูกไว้ไม่ได้ตลอด
ด้ายที่ปั่น ไหมที่ร้อย
เดี๋ยวก็เปื่อยรุ่ย

คิดถึง หรือ คาดหวัง
แยกให้ดี
ก่อนมันแยกใจ
แตกสลาย

มีแค่นี้ เริ่มที่อารมณ์
จบที่อารมณ์
เวทนา
มิใช่อัตตา

เนตังมะมะ
เนโสหะมัสมิ
นะ เมโส อัตตาติ
นั่นไม่ใช่ของเรา
นั่นไม่เป็นตัวเรา
นั่นไม่ใช่ตัวตน

 

อนุรักษ์ ครูโอเล่
คอลัมน์ “บทภาวนา อนัตตา” ตอนที่ ๓๒
๗ เมษายน ๒๕๖๔

 

????อ่านบทความอื่นในคอลัมน์นี้
www.dhammaliterary.org/คอลัมน์-บทภาวนาอนัตตา/

 

????เข้าร่วมโครงการ “ห้องเรียน เขียนภาวนา
www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา