ผลงานเป็นผลของงาน

 

 

ผลงานเป็นผลของงาน

ชิ้นงานมิใช่ชีวิตของเธอ

งานคือหน้าที่ของกายใจ

งานมิใช่ทั้งชีวิตและตัวตน

.

เมื่อถือผลงานเป็นของฉัน

ย่อมเจ็บจากคำวิจารณ์ ความเป็นไป

เมื่อถืองานเป็นตัวฉันให้มั่นใจ

ย่อมดิ้นรนแสวงผลและรักษา

.

ส่งมอบคุณค่าผ่านงาน ให้โลกงาม

มิใช่เพื่อแบกงานและโลกไว้

ต้นไม้ไม่หวงแหนดอกผล

แม้ถูกเด็ดและเน่าเสียยังโตสูงใหญ่

.

หยาดเหงื่อมิได้มีไว้ให้รองเก็บ

แค่เช็ดหรือปล่อยเพื่อเย็นและเป็นสุข

.

ผลงานเป็นผลของงาน

กายใจทำหน้าที่ไม่ใช่อัตตาตัวตน

ทำงานเพื่องานและละวาง

ธรรมะอยู่ในหน้าที่นี้

.

เนตังมะมะ

เนโสหะมัสมิ

นะ เมโส อัตตาติ

นั่นไม่ใช่ของเรา

นั่นไม่เป็นตัวเรา

นั่นไม่ใช่ตัวตน

.

.

อนุรักษ์ ครูโอเล่

คอลัมน์บทภาวนา อนัตตาตอนที่ ๑๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

.

ติดตามอ่านบทความ : www.dhammaliterary.org/บทความและหนังสือ/

ติดตามการอบรม : www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/