ทำดีอย่างไรไม่ให้ติดดี หรือใช้ความดีของเราทำร้ายผู้อื่น

ระดมบทเรียนจากน้องค่ายธรรมวรรณศิลป์ ทำดีอย่างไรไม่ให้ติดดี หรือใช้ความดีของเราทำร้ายผู้อื่น

๑ ทำดีอย่างพอดี ใช้บรรทัดฐานที่เหมาะสม
๒ เข้าใจความต่าง สื่อสารอย่างละเอียดอ่อน
๓ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ไม่อาจตัดสินคนอื่นภายนอก
๔ สร้างเหตุที่ดีโดยไม่คาดหวังผล
๕ เข้าใจ นิยามความดีมีหลากหลาย
๖ ใช้ความดีเป็นรากฐานเพื่อต่อยอดสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความดี
๗ ติดตามผลจากการทำดีของเราด้วย
๘ ส่งต่อความดีด้วยการทำดี
๙ สะท้อนตนเองเพื่อขัดเกลา พัฒนาตน
๑๐ มีกัลยาณมิตรสะท้อนตัวเรา
๑๑ เข้าใจว่า ดี ไม่ใช่ เอ แต่ ดี ไม่ใช่ เอฟ มันเป็นไปเช่นนั้นเอง

น้องสมิทขึ้นกระดาน

 

10392426_863695417029160_7174231600021852751_n