เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ

 

 

เขียนบำบัด ปฏิวัติการเมือง จากหัวใจ

 

ท่ามกลางความขัดแย้ง ปัญหาสถานการณ์ ทางสังคม การเมือง และแม้แต่ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

เราทุกคนเหมือนกำลังใช้ชีวิตอยู่กับกองเพลิง… ภาวะโลกร้อนระอุ

เราจะดูแลตัวเองไม่ให้มอดไหม้ไปเสียก่อนได้อย่างไร ?

 

ชุด E-Book ฟรี แบบชวนบันทึกดูแลจิตใจและรู้จักตนเองท่ามกลางความขัดแย้งในสังคมและปัญหาที่พบเจอในชีวิต

มีสามภาค เชื่อมโยงสถานการณ์ทางสังคมสู่จิตวิทยาเชิงลึก เพื่อสร้างพลังการเปลี่ยนแปลง เป็นสื่อแรกๆ ที่ทำให้คนเริ่มรู้จัก เขียนเปลี่ยนชีวิต

 

เริ่มเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2556 – 2557 บางส่วนของหนังสือมาจากสมุดบันทึกส่วนตัวที่ผู้เขียนจดบันทึกเพื่อดูแลตนเองระหว่างความตึงเครียดทางสังคมที่ส่งผลมาถึงจิตใจและร่างกาย

 

 

อ่านรายละเอียดในเว็บไซต์

https://punnspace.com/p/writingforsocialchange