คอลัมน์ ปัญญามีความรัก โดย กรุณา

ปัญญาอย่างเดียวไม่พอ หากไม่มีรักในหัวใจ ความรักลำพังมิอาจเติบโต หากไร้ซึ่งแสงสว่างนำทาง เมื่อปัญญามีความรัก เราทุกคนคือผู้บ่มเพาะกันและกัน เมื่อความรักมีปัญญา ทุกการดำรงร่วมกันคือเรือนแห่งการตื่นรู้