ความกลัวกับการเขียน | เขียนภาวนา

 

เรียนรู้ก้าวข้ามความกลัวผ่านการเขียน บรรยายไปพร้อมเขียนภาวนา โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ส่วนหนึ่งของหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต”
www.dhammaliterary.org