ข้อคิด “เขียนเปลี่ยนชีวิต” จากผู้เรียน ก.ค. ๒๕๖๓

 

เขียนแล้วได้อะไร ? การเขียนมหัศจรรย์อย่างไร ?

บันทึกเสียงคำบอกเล่าของผู้เรียนส่งท้ายการอบรม “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ณ อาคารไทยใส่ใจ เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2563 สอนโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

ศึกษาหลักสูตรได้ที่ www.dhammaliterary.org/เขียนเปลี่ยนชีวิต/