การฝึกพูดสั้น และ ความมั่นคงภายใน “ห้องเรียน วิถีครู” รุ่น 5

 

Live สด ครั้งแรกของสถาบันธรรมวรรณศิลป์ การฝึกพูดสั้นในวิชาทักษะการพูด และ ความมั่นคงภายใน

ของนักเรียน 6 คนในการอบรม “ห้องเรียน วิถีครู” รุ่น 5

 

 

หัวเรื่อง ” ข้อสัง เกตชีวิต และ บทเรียน จาก เกมไพ่เส้นทางฝัน ” เวลา 9.45 – 10.20 น. วันที่ 4 เมษายน 2564

ณ เพจเฟสบุ๊ค เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

ร่วมรับฟังเพื่อเรียนรู้จากการสะท้อนทบทวนตนเองของพวกเขา และเป็นกำลังใจกับการฝึกพูดเพื่อเรียนรู้การเผชิญกับความหวั่นไหว ????

 

 

หัวเรื่อง ” การสร้างความมั่นคงภายใน ” เวลา 15.30 – 16.35 น. วันที่ 4 เมษายน 2564

ณ เพจเฟสบุ๊ค เขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

หลักสูตร “ห้องเรียน วิถีครู” 

www.dhammaliterary.org/ห้องเรียน-วิถีครู/