พิมพ์มณี เมฆพายัพ

“หัวใจบอกลายเส้นให้รับฟัง เส้นที่ไร้จุดหมายปลายทางบอกปลายทาง
ฝึกเขียนโดยไม่ยกมือขึ้นจากกระดาษและเขียนติดต่อกัน ไม่หยุดเป็นเวลา 10 นาที พบว่าเมื่อเข้าสู่นาทีที่ 2-3 เราจะกลับมาอยู่กับเสียงข้างในแล้วค่อยสงบขึ้น คลายปมในใจให้คลี่มากขึ้นๆ และแล้ว เมื่อวาง ว่างเบาคำตอบก็ค่อยๆ ปรากฏตัว ^ ^”

พิมพ์มณี เมฆพายัพ