คุณหมวย อาชีพ รับราชการ

“ถ้าเราย้อนดูบันทึกจะเห็นตัวตนที่หลากหลาย ในแต่ละบันทึก เราก็จะต้องทำความเข้าใจในตัวตนของเรา เพื่อให้การดำรงอยู่ของเราไม่ขัดแย้งกันทั้งภายในและภายนอก บันทึกช่วยให้เราได้สำรวจตัวเองได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ใจเย็นมากขึ้น

เมื่อคนในครอบครัวมีปัญหาจากความคิดภายใน เราก็เข้าใจตัวเองได้ทันทีว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวเราแต่เป็นเพราะความคิดของเขา เราสามารถสังเกตคนอื่นให้เป็นกระจกสะท้อนตัวเรา และเห็นใจคนอื่นได้ด้วย
สรุปได้ว่า การเขียนเป็นการค้นพบตัวเองอย่างแท้จริง และเราควรนำมาใช้ตลอดชีวิต ไม่ควรละ เลิก ในการเขียนเพื่อค้นพบตัวเองไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ค่ะ”

คุณหมวย อาชีพ รับราชการ