คุณฉัตร ฉัตรชัยสุชา 

“ตอนนี้คอร์สของคุณโอเล่ทำให้ผมได้เห็นว่าผมได้เดินตามทางแห่งความตั้งใจ ความจริงจัง คำว่าหน้าที่ ไกลเกินไปจนเกินสมดุลไปแล้ว …. ผมได้สติของชีวิตกลับคืนมา ภาพที่วาดออกมาคือภาพตัวเองยืนอยู่บนสันเขา หลังจากอยู่ในทะเลทรายที่แห้งแล้ง เป็นชีวิตที่มีแต่คำว่าหน้าที่ การพยายามเลี้ยงดูตัวเองให้รอด มองไปทางไหนก็ไม่เห็นหนทาง แต่ตอนนี้คุณโอเล่พาผมมายืนที่สันเขาแล้วผมพบว่าที่หลังภูเขาอีกด้านนั้นเอง เป็นผืนป่าใหญ่เขียวขจี เป็นอีกด้านของชีวิตที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ … มือซ้ายบอกผมว่านี่คือบทเรียนของชีวิต ถึงความสำคัญของการแสวงหา ถึงความคิดที่จะออกเดินทาง และความกล้าที่จะปีนเขาลูกนั้นมาทั้งๆที่ยังไม่เห็นว่าอีกข้างจะมีอะไร”

คุณฉัตร ฉัตรชัยสุชา ธุรกิจส่วนตัว