กมลศรี ลิขิตประกายรุ้ง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าคอร์สครั้งที่ 2 ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือ ทัศนคติและมุมมองที่มีต่อตัวเองปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น วิธีการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างและคนที่เพิ่งจะรู้จักกันง่ายขึ้น เข้าใจและยอมรับตัวตนของตนเองได้มากขึ้น ทำให้เรามีความสุขกับตัวเราเองมากขึ้น ใจเย็นและไม่ด่วนตัดสินคนอื่น เข้าใจคนอื่นและมองมุมอื่นๆมากขึ้น สนุกกับการได้เรียนรู้ตัวเองและเรียนรู้คนอื่นๆ เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะ

กมลศรี ลิขิตประกายรุ้งนักแสดงละครเวที , กระบวนกร