การบ้านปฏิบัติ เขียนภาวนา สัปดาห์ 3

 

บทความแนะนำให้อ่านระหว่างสัปดาห์ :

 

[การทบทวนหลังเขียนภาวนา]

https://www.dhammaliterary.org/meditaionwriting-selflearn/

 

[ศิลปะการเขียนหนึ่งลมหายใจ ตอนที่ ๒ ]

https://drive.google.com/file/d/11eRhahbDFT8J0j2jkuF69SOd-HRbWux_/view?usp=sharing

 

 


 

หัวข้อเลือกปฏิบัติ “เขียนภาวนา”

อ่านจากรูปภาพและข้อความด้านล่าง :

เวลาขั้นต่ำในการปฏิบัติแต่ละหัวข้อคือ 20 นาที

 

* การเขียนด้วยเทคนิค เขียนต่อจากวลี ให้เขียนแทนเครื่องหมายจุดตามตำแหน่งที่โจทย์กำหนด ให้สังเกตจากตัวอย่าง โดยไม่จำเป็นต้องพยายามตีความหรือเข้าใจวลีที่กำหนด

 


 

โจทย์เผื่อเลือก 1  ปล่อยวาง

 

 

โจทย์เผื่อเลือก 2  ลมหายใจ

 

 

โจทย์เผื่อเลือก 3  พลัดพรากและไม่ยั่งยืน

 

 

โจทย์เผื่อเลือก 4  เคลื่อนจิตหวั่นไหว

 

“เคลื่อนจิตหวั่นไหว”
ส่วนหนึ่งจากบทกวีของ เล่าจื้อ

ยกย่อง เหยียดหยาม เคลื่อนจิตให้หวั่นไหว
เคารพทุกข์ภัยใหญ่หลวงดั่งเคารพตน
หมายความว่าอย่างไรเมื่อกล่าวว่า
ยกย่อง เหยียดหยาม เคลื่อนจิตให้หวั่นไหว
เพราะเมื่อถูกยกย่องจิตย่อมหวั่นไหว
เมื่อเขาเลิกยกย่องจิตย่อมหวั่นไหว
นี่แหละจึงกล่าวว่า
ยกย่อง เหยียดหยาม เคลื่อนจิตให้หวั่นไหว
หมายความว่าอย่างไรเมื่อกล่าวว่า
เคารพทุกข์ภัยใหญ่หลวงดั่งเคารพตน
ฉันมีทุกข์ภัยใหญ่หลวงเพราะมีตน
ถ้าตนไม่มี ภัยใหญ่หลวงจะมีแต่ไหน
เพราะเคารพตนเท่ากับเคารพโลก
จึงให้ดูแลโลกได้
เพราะรักตนเท่ารักโลก
จึงฝากโลกไว้ได้

ก่อนเขียน :

อ่านบทกวีข้างต้นอย่างมีสติ ซึมซับความหมายด้วยหัวใจและการใคร่ครวญอย่างมีสมาธิ แล้วเลือกส่วนใดส่วนหนึ่งของบทกวีนี้ เป็นวรรควลีหรือคำขึ้นต้นบันทึก

เช่น “นี่แหละจึงกล่าวว่า…”

 

เขียนเฉพาะเมื่อหายใจออกเท่านั้น ขึ้นต้นด้วยวลีที่ตนเองเลือก ใคร่ครวญบทเรียนจากบทกวีหรือสิ่งที่ฉุกนึกขึ้น เชื่อมโยงกับชีวิตตนเอง

(ใช้วลีที่กำหนดซ้ำหรือไม่ก็ได้)

 


*** การบ้านระหว่างสัปดาห์ รอส่งในวันเสาร์หน้า ***