รายชื่อยืนยันเข้าร่วม โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน (รุ่นที่ ๔)

 

รายชื่อยืนยันเข้าเรียน “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” (รุ่นที่ ๔)

 

การอบรมเพื่อการขัดเกลาและดูแลสิ่งลบร้ายในตนเอง สำหรับผู้นำองค์กร วิทยากร และครู

ผ่านกิจกรรมหลากหลายด้าน ทั้งการสนทนา ศิลปะ จิตวิทยากระบวนการ และการภาวนา เพื่อดุลยภาพของชีวิตและการทำงาน

วันที่ ๒๓ – ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ( ๓ วัน ไม่ค้างคืน )

 

อ่านรายละเอียด

 

 

อัพเดต : ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๓.๐๐ น.

 

คำนำหน้า ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ
นางสาว ณภัคอร กิ๊บ อาจารย์
นาย จักรทิพย์ โจ๊ก วางแผนการเงิน
นางสาว ธนาพร มิ้นท์ เจ้าหน้าที่ป่าไม้
นางสาว ชนิพรรณ เกด
อาจารย์มหาวิทยาลัย
นาย วินิทร วิน พนักงานบริษัท
นาง ภศิชา ส้ม
ที่ปรึกษาและวิทยากร
นางสาว ศิรินันท์ เงาะ พนักงานบริษัท
น.ส. นันทนา ปลาย รับจ้างอิสระ
นางสาว ญาณณัณ ซิ่ว สถาปนิก
MS ดวงดาว โอ๋ ผู้ประกอบการ
นางสาว อมรรัตน์ ยู้
นักบัญชีและผู้สอบบัญชี
น.ส. ภัทรีรัตน์ แพท ผู้ตรวจสอบบัญชี
น.ส สุพัตรา สุ ค้าขาย