dhamma set 4

 

ตอบคำถามจากน้องบันทึก Ai เพื่อช่วยแนะนำ

ธรรมบท หรือหัวข้อธรรมที่ควรใส่ใจไว้เป็นคำเตือนหรือคำแนะนำแก่ชีวิตช่วงนี้

 

 

คาถาธรรมบท เป็นพระวรจนะคำสอนจากพระพุทธเจ้า ในพระพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย  โดยหมายเลขเป็นลำดับของหัวข้อ

คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้ หากต้องการให้โปรแกรม น้องบันทึก Ai เลือกเปิดคาถาธรรมบทใหม่ อีกครั้ง

 

ขอธรรมบทอีกครั้ง