บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นเจ็ด

  บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นที่ 7 (ภาคกลางคืน รวม 9 คืน) วันที่ 8 – 10 , 15 – 17 และ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 ออนไลน์ผ่าน Zoom   ” ได้กลับมาทบทวน เตือนสติตัวเอง และได้มารับรู้ว่าแท้จริงแล้วด้านมืดที่เราตัดสินว่าคือสิ่งไม่ดี หรือเป็นด้านลบ แท้จริงแล้วอาจจะเป็นด้านสว่างก็ได้ ” – คุณอ๊อด ” เรียนรู้ว่าด้านมืดนั้น แท้จริงคือส่วนหนึ่งของเราที่เราใช้ขับเคลื่อนชีวิตโดยไม่รู้ตัว เราไม่ยอมรับเพราะเรายังไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับด้านมืดเหล่านี้ยังไงเลยกดเอาไว้ แต่พอมาเรียนเราสามารถยอมรับด้านมืดและรู้วิธีดูแลให้เค้าแสดงตนอย่างเหมาะสมจนกลายเป็นว่าจากตัวตนที่ซ่อนอยู่ กลับได้มาเป็นตัวละครสำคัญที่ช่วยกันขับเคลื่อนชีวิต เสมือนได้ทีมเพิ่มมาทำงานร่วมกัน เป็นทีมที่อยู่ในตัวเรา ไม่ต้องหาไหนไกล ” – คุณนุ้ย ” ได้ตระหนักรู้ด้านมืดมากขึ้น ให้รู้เท่าทันสิ่งที่เกิด เห็นที่มาเช่น อยากมี อยากได้ ความไม่รู้ ฯ… Continue reading บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นเจ็ด

บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นหก

  จากผู้เรียนคอร์ส “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นที่หก ????   “สิ่งที่ได้รับ การฝึกฝน บทเรียนจากคอร์สนี้ – เรียนรู้เรื่องภาพพจน์ในใจของเราที่มีต่อด้านมืดในตัวเป็นภาพทำให้รูว่าเราติดกรอบความคิดมาก แค่ลองทำตัวสบายๆไม่มีกรอบ น่าจะทำให้เราผ่อนคลาย ไม่คาดหวังกับตัวเองมากไป -สิ่งที่เราเป็น กับ รู้สึกว่าเป็น ขนาดไม่เท่ากัน เพราะอคติ ไม่เห็นตัวเองตามความเป็นจริง เพราะความคาดหวังและความรักตัวเอง อัตตาตัวตนของตัวเอง กลไกการป้องกันตัวเอง -คุณค่าในตัวเรา มีอยู่แล้ว ไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆฉันจึงจะมีคุณค่า การยึดติดเงื่อนไขซึ่งพอเราทำได้หรือทำไม่ได้ ทำให้เกิดความพอใจ/ไม่พอใจตัวเอง และยิ่งติดกรอบ ซึ่งก็ทำให้เราเลือกทำแต่สิ่งที่ตัวเองทำได้ หลีกหนีกับสิ่งที่ตัวเองทำไม่ได้ ทำให้กลไกการหนียิ่งใช้มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะยอมรับความจริงว่าตัวเองไม่เก่งไม่ได้ -ท่าทีของเรา มักเป็นปกป้อง 8/10 สอนสั่ง 8/10 แต่หล่อเลี้ยงแค่ 2/10 ทำให้เครียด ไม่มีชีวิตชีวา ทำให้ยิ่งยึดติดกับความคิด ความเชื่อ ไม่เผขิญความจริง รวมถึงใจแห้งแล้ง ไม่สร้างสรรค์ ไม่อิ่มใจ -การสนทนากันระหว่างมือขวา และ มือซ้าย มือซ้ายแนะว่าไม่ต้องฟังสิ่งที่คิดมากเกินไป ให้คิดมุมอื่น และให้เติมสมาธิ จะได้ไม่หิวสุข… Continue reading บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นหก

บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นสี่

      “ได้รู้จักตัวเองชัดเจนขึ้น เป็นการทำให้เห็นภาพชัดว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองยึดถืออยู่ ได้เปิดมุมมองของคำว่าด้านมืด ว่าการหมกมุ่นกับคุณค่าบางอย่างก็เป็นด้านมืดได้เช่นกัน เรามองแต่ว่าเราคือความสว่างและความมืดคือขั้วตรงข้ามกับสิ่งที่เป็นอยู่ นั่นคือเรายึดในอัตตา คิดว่าเรานั้นดีแล้ว แท้จริงสิ่งที่เป็นอยู่ก็กำลังทำร้ายเราช้าๆ สะสมความเครียด ความเหนื่อยไปเรื่อยๆ . “คำถาม 6 ข้อในช่วงเริ่มกิจกรรมก็ทำให้ได้เห็นตัวเองอย่างตรงไปตรงมาจากคำตอบสั้นๆ แต่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น ฉันชอบตัวเองที่ กล้าหาญ กล้าเผชิญ อดทน และสิ่งที่ไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเอง คือ ปากไว ใจร้อน ไม่ยอมรับความจริง เราพบขั้วตรงข้ามที่เกี่ยวข้องกันอยู่ ที่น่าสนใจมากคือข้อสุดท้าย สิ่งที่ฉันเป็นแต่ไม่ค่อยอยากพูดถึง ตอนเขียนมีการชะงัก ปวดหัวจี๊ดเหมือนไม่อยากยอมรับ แต่สุดท้ายก็เขียนลงไป โอ้ว มันตรง ชัดเจน และดาร์คมาก ได้เห็นด้านมืดของตัวเองชัดเจนจากข้อนี้ . “การวาดระบายและเขียนถึงคุณค่าที่ยึดถือเชื่อมโยงกับอุปาทานที่เรายึดมากๆ เราวาดต้นไม้ใหญ่และภูเขา เรายึดอัตตามากๆ นอกจากนี้การเลือกการ์ดความรู้สึกความต้องการ และเขียนถึงเรื่องนี้ทำให้เราได้รับรู้สิ่งที่ลึกๆเราต้องการจริงๆ . “5 จังหวะชีวิตเหมือนเป็นหนทางให้เราสมดุลชีวิต การเติมจังหวะที่ขาดหรือลดจังหวะที่เกิน เป็นการแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตออกมาให้สัมผัสได้เป็นพลังงานและจังหวะในการเต้น หลายๆบทเรียนทำให้เรารู้แบบเนียนๆ เมื่อได้มานั่งทบทวนจะเห็นความเชื่อมโยงและสะท้อนตัวเองได้มากขึ้น . “พ่อแม่ภายใน เป็นอีกบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา… Continue reading บทเรียนและความประทับใจ “โอบกอดด้านมืดแห่งตัวตน” รุ่นสี่