สิ่งที่ได้รับจาก “Self Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นที่สอง

  สรุปการอบรม หลักสูตร “Self Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นที่สอง เมื่อวันที่ 20-21 และ 27-28 มกราคม 2567 ออนไลน์ทาง Zoom หลักสูตรอ่านได้ที่ : Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง   (รวบรวมจากคำตอบผู้เรียน)   การพัฒนาตัวเอง/สิ่งที่ได้รับ มีการจัดระเบียบความคิดมากขึ้น พัฒนาสร้างสติที่ในชีวิตประจำวัน ฝึกจินตนาการ ฝึกลงมือทำทันที และฝึกหักห้ามใจและกายไม่ให้ขี้เกียจ เปลี่ยนความรู้สึกเซ็ง เบื่อหน่าย ในการทำกิจวัตรเช่นการล้างจาน เป็นความสนุกสนาน และทำให้เสร็จเร็วขึ้น และมีความเป็นระเบียบมากขึ้น ฝึกการปล่อยวาง ได้กลับมาอยู่กับตัวเองและลมหายใจ และตั้งสติในการทบทวนตัวเองเพื่อโปรแกรมจิตให้เราได้ทำสิ่งที่ตั้งใจไว้และมองเห็นศักยภาพของตัวเอง เห็นการเกิดและดับ ของความคิดตัวเอง จนโยงไปถึงความว่างและอนัตตาได้ด้วย หลังจากทำโปรแกรมจิตแล้ว รู้สึกสดชื่นเหมือนได้ชาร์จพลัง ปลดปล่อยความรู้สึกที่หนักอึ้งอยู่ในใจ และเล่าความในใจให้ครอบครัวฟัง ทำให้มีความคิดที่จะกลับไปยังที่บ้าน ซึ่งนั่นอาจจะเป็นบ้านที่ตามหามาชั่วชีวิต ได้พัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านจิตของตัวเอง สะกิดใจคำว่า “ช่องว่างระหว่างความคิด” เป็นสิ่งที่ท้าทาย รู้สึกสนุกกับการสังเกต พยายามรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างช่องว่างตรงนั้น เพราะรู้สึกว่ามันมาแว้บเดียว… Continue reading สิ่งที่ได้รับจาก “Self Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นที่สอง

“Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรก

  การอบรม “Self-Hypnosis โปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรกได้จบลงแล้ว โดยเป็นหลักสูตรพิเศษที่ต่อยอดจากการอบรม “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” ทั้ง 18 รุ่นที่ผ่านมา โดยได้ต้อนรับศิษย์เก่าสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ร่วมเรียนในรอบปฐมฤกษ์ กิจกรรมนี้เป็นการฝึกเป็นนายเหนือความคิดและจิตใจของตนเองผ่านศาสตร์การโปรแกรมจิตด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่อยู่ติดตัว บนพื้นฐานของหลักธรรมและการสะกดจิตบำบัด ผ่านการอบรมที่เน้นการลงมือทำทั้งในคาบเรียนผ่าน Zoom และหลังการเรียนแต่ละคาบ ติดตามการอบรมในชุด ห้องเรียน พลังแห่งจิต ได้ที่เว็บไซต์ https://www.dhammaliterary.org/mindpower/   “ประเด็นที่มีอิทธิพลกับตัวเองมากๆ คือคำสอนคุณครูที่ว่า “เราถูกโปรแกรมจิตอยู่แล้วทุกๆวัน” ไม่ว่า จะถูกปัจจัยภายนอกโปรแกรม หรือตัวเราโปรแกรมตัวเอง คำพูดนี้กระตุ้นให้ได้คิด จริงๆแล้ว การสะกดจิตไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราถูกสะกดจิตอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ เมื่อไม่รู้เท่าทัน จิตของเราจะถูกโปรแกรมแบบไม่มีระบบ ไม่มีสติ เป็นชีวิตที่ปล่อยไหลไปตามยถากรรม ตามกิเลสที่ยั่วยวนเรา ส่งผลให้เราสุข ทุกข์ไปตามกรรม แต่การเรียนรู้จากคอร์สนี้ ทำให้เข้าใจและเห็นจริงผ่านประสบการณ์ของกิจกรรม ว่า การโปรแกรมจิตให้เป็นระบบ ทำได้ง่ายๆด้วยตัวเราเอง เพียงรู้เท่าทัน และ ใช้สติกำหนด ความรู้สึก นึก คิดเราเอง ก่อนจะส่งผลไปสู่การกระทำทางกาย… Continue reading “Self-Hypnosis การโปรแกรมจิตตัวเอง” รุ่นแรก