สิ่งที่ได้รับจากคอร์ส ท่องแดนฝัน 2565

  การเดินทางท่องแดนฝันผ่านสมุดบันทึก จินตภาพ และการเคลื่อนไหว เพื่อทำความเข้าใจสาส์นที่ซ่อนเร้นในจิตใต้สำนึก โลกความฝัน และมิติวิญญาณ ได้เริ่มต้นแล้วเมื่อวันที่ 20 – 21 และ 27 – 28 สิงหาคม 2565 รวมสี่วัน ออนไลน์ผ่าน Zoom กับคอร์ส “ท่องแดนฝัน” : Dreamland Journal   ????‍♂️ ผู้เข้าร่วมการอบรม นันทชัย นัน | นักพยากรณ์ ปรณัฏฐ์ โช| Freelance graphic designer ณฐาพัทธ์ พีช| ธุรกิจส่วนตัว ชลากร นันท์ | อาชีพส่วนตัว สมใจ แอปเปิ้ล | ข้าราชการบำนาญ-ลูกจ้างบริษัท ปานภัสส์ รี | นักจิตบำบัด/ครูสอนยิงแอดเฟสบุ๊ค ณอัญญา อั๊ท |… Continue reading สิ่งที่ได้รับจากคอร์ส ท่องแดนฝัน 2565