3 ระดับของการเขียนภาวนา | เขียนภาวนา เบื้องต้น

 

บรรยาย 3 ระดับของการเขียนภาวนา เพื่อกำหนดเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติขัดเกลาจิตด้วยการเขียน ผ่านหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ “เขียนภาวนา” โดยทั้งนี้ยังสามารถนำหลักดังกล่าวมาสะท้อนตรวจทานการปฏิบัติธรรมในระบบอื่นๆ ได้ตามความเหมาะสม

โดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
www.dhammaliterary.org