ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

อาจารย์ประชา หุตานุวัตร

นักกิจกรรมเพื่อสังคม วิทยากร-กระบวนกร นักเขียน บรรณาธิการ
อดีตนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมในกลุ่มยุวชนสยาม
อดีตพระประชา ปสนฺนธมฺโม ผู้สัมภาษณ์ประวัติท่านพุทธทาส
ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลงานหนังสือ :

 • เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา
 • ภาวนากับการรับใช้สังคม
 • ศาสนธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว
 • อยู่อย่างขบถ
 • การเมืองสีเขียว
 • จิตสำนึกใหม่ของเอเซีย (4 เล่มชุด)
  Asian Future Volume I & II (with Ramu Mannivan) published by Zed Books UK 2005

ผลงานแปล :

 • ปาฎิหารย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ Miracle of Being Awake by Thich Nhat Hanh,
 • จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ The Turning Point by Fritjof Capra (co-translator)
 • งานกับความหมายของชีวิต Good Work by E.F. Schumacher (co-translator)
 • รหัสยนัยแห่งชีวิต Zen mind Beginner’s mind by Suzaki Rosh (co-translator)
 • ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
 • เต๋าแห่งสุขภาพ ปาฎิหารย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ

บทความภาษาอังกฤษ :

 • Globalization from Buddhist Perspective (with Jane Rasbash)
 • Buddhism and Social Justice
 • The Role of Thai monks in rural reconstruction
 • Spiritual Education from a Buddhist – Perspective (with Jane Rasbash)
 • Wilderness Experience for Personal and – Spiritual Growth (with Jane Rasbash)
 • Human Rights from a Buddhist Perspective (with Jane Rasbash)
 • Green Politics and Asian Cultural Values.
 • No River like Tanha (with Jane Rasbash) chapter in Hooked edited by Stephanie Kaza (Shambala)

 

ผู้ดำเนินงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

ครูโอเล่ – ครูเม่น อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ผู้สอนหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” ผ่านหลายหัวข้อชุดอบรม (มากกว่า  50 รุ่น) และ หลักสูตรอื่นๆ อาทิ “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” “เด็กน้อยภายใน” “ห้องเรียน นักกล้าฝัน” แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา

ผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” และผู้ร่วมศึกษาการเขียนเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV และมีโรคประจำตัว

 

การอบรมให้กลุ่มเฉพาะ

 • เจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.
 • กิจกรรมการอบรมของ โครงการภาวนาคือชีวิต สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนสังคม
 • กิจกรรมการอบรมของ มูลนิธิกัลยาณการุณย์
 • กลุ่มเพื่อนรัก (ผู้ป่วย) โรงพยาบาลบางบ่อ
 • กลุ่มพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
 • ห้องเรียนพ่อแม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 • คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ , โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย , โรงเรียนปัญญาประทีป
 • นักศึกษาปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (3 รุ่น)
 • พนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด ร่วมกับทีมงานบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด
 • พนักงาน จินตรักษ์คลินิก
 • โครงการ ดอกลาว ประเทศลาว

 

งานเขียน

หนังสือเขียนเยียวยาชีวิต: คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต
แปลหนังสือดอกไม้และความหวัง” จาก “Hope for the flowers” ฉบับภาษาไทยแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง
รางวัลสันติวิถีวิถีสันติ วาระ 30 ปี 6 ตุลาฯ
รางวัลพระยาอนุมานราชธน

 


 

ครูผึ้ง สพ.ญ.ณัชชารีย์ สิรินธรานนท์

ผู้จัดการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน สัตวแพทย์อิสระ และ ผู้จัดการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
พ.ศ.2556 – 2564 ผู้อำนวยการ และ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาคลองสี่ลำลูกกา
พ.ศ.2550 – 2556 ผู้จัดการทั่วไป และ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เอื้ออาทรสัตวแพทย์

 

ประสบการณ์วิทยากร และการจัดกิจกรรมเรียนรู้

 • ร่วมจัดกิจกรรมและบรรยายไอเดียความสุข แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ เหลืองราษฎร์บำรุง
 • วิทยากรกิจกรรม “ค้นหาเป้าหมาย….เพื่อความสุขในชีวิต” ณ อาคารรีเจ้นท์เฮาส์
  ร่วมจัดกิจกรรมเรื่อง การปรับวิธีคิด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมวัคซีน ปากช่อง นครราชสีมา
 • “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ณ โรงเรียนบ้านปางแถ สภาประชานุกูล
  ร่วมจัดกิจกรรมเติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้ ศูนย์พักพิงผู้ป่วยจิตเวช
 • วิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม Macvet camp ปี 2559 และ 2560
  เป็นผู้ฝึกสอนในการอบรม “ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว”

 

ประสบการณ์การอบรม

ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Leadership) รุ่นที่ 2
ทูตความสุข (Happy Ambassador) รุ่นที่ 11
ปลุกพลังสมอง และ เข็มทิศชีวิต (NLP)
Coaching , Facilitating and Mentoring
Introduction to Coaching
Pet Hospital Director School
สัมมนาทางวิชาการด้านสัตวแพทย์
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Mini MBA คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม iso 9001:2015
ได้รับทุนไปศึกษา ดูงาน A program of collaborative research experience ที่ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น

 


 

และทีมงานอาสาสมัครท่านอื่นๆ ที่สะดวกร่วมงานหรืออำนวยการอบรม