โครงการ เขียนคลายทุกข์

เขียนคลายทุกข์

โครงการให้ความรู้ ฟรี  โดยทีมงานสถาบันธรรมวรรณศิลป์ และ จิตอาสา

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความเข้าใจเชิงรุกเกี่ยวกับการเขียนบันทึกเพื่อสร้างเสริมสุขภาพใจ และการเรียนรู้ในลักษณะจิตปัญญาศึกษา
  • เป็นพื้นที่การพัฒนาตนเองสำหรับผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มบุคคลต่างๆ โดยมีวิทยากรในเครือข่ายของ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ เป็นจิตอาสาถ่ายทอดความรู้

บริการ

  • ให้บริการคำแนะนำและสื่อเรียนรู้ “ลองเขียนเปลี่ยนชีวิต”
  • กิจกรรมการอบรม ฟรี และ ค่าใช้จ่ายบริจาคตามกำลังทรัพย์

 

 

เรียนรู้ฟรี

 

หลักสูตร “ลอง เขียนเปลี่ยนชีวิต”  กิจกรรมจากโครงการ เขียนคลายทุกข์

www.punnspace.com/p/writeforhealbasic

 

 

 

ติดต่อโครงการ

https://www.facebook.com/healingwrite.thailand/