เขียนภาวนา | พื้นฐาน

 

คลิปแนะนำการเขียนภาวนา โดยการเขียนภาวนาจริงจากครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ สำหรับผู้เรียนในหลักสูตร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.dhammaliterary.org