เขียน=ปลดปล่อยชีวิต (4/2557)

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต (Active Journal for Well-Being)
คอร์สกึ่งออนไลน์ เขียนเปลี่ยนชีวิต ชุดที่ 4/2557 ปลดปล่อยและสร้างสรรค์ชีวิตด้วยบันทึกไม่ธรรมดา

ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน โดยความร่วมมือกับชุมชนนิเวศเอเชีย สถาบันที่ปรึกษาการจัดการแห่งประเทศไทย
ผู้ริเริ่มคอร์สกึ่งออนไลน์การเขียนบันทึกแห่งแรกในประเทศไทย
และมุ่งมั่นการจัดกิจกรรมคุณภาพที่ค่าใช้จ่ายน้อยและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

 

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับรอบ สิงหาคม

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/25330/เขียน=ปลดปล่อยชีวิต_(4_2557)/