เขียน=ปลดปล่อยชีวิต 2557

เขียน = ปลดปล่อยชีวิต

คอร์สกึ่งออนไลน์เขียนเปลี่ยนชีวิตลำดับที่ 2 ของปี 2557 โดยศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต โครงการธรรมวรรณศิลป์ สถาบันยุวโพธิชน และความอนุเคราะห์จากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์

*ไม่จำเป็นต้องเขียนดี ไม่ต้องเขียนเก่ง เพราะเขียนเพื่อดูแลชีวิตด้วย หัว-ใจ-กาย*

**เราเข้าคอร์สนี้ได้ที่บ้าน เพียงมี สมุดบันทึก + Facebookหรืออีเมล์**

 

ปิดรับสมัครแล้ว สำหรับรอบ มีนาคม 2557

 

ดาวน์โหลด

http://www.ebooks.in.th/ebook/20432/เขียน=ปลดปล่อยชีวิต/