“เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง 2564 | เปลี่ยนมาเรียนออนไลน์

 

 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของผู้เรียน ทางโครงการจึงขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมเป็นการเรียนการสอนออนไลน์ ดังนี้

 

การอบรม “เขียนค้นตน” : เขียน = ค้นพบตัวเอง ✍️

(คอร์สออนไลน์ 2 วัน)

 

การเขียนบันทึกเชิงจิตวิทยาเพื่อการรู้จักตนเอง ในชุดหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ 45 – 46 จากสถาบันธรรมวรรณศิลป์ ปีที่ 13 “เขียนค้นตน” คือการเขียนเพื่อรู้จักตนเอง ด้วยเทคนิคพิเศษอย่างหนึ่งทางจิตวิทยาเพื่อสะท้อนทบทวนตนเองและพบเจอตัวเราในด้านที่หลากหลาย

พิเศษ ! หลังจบการอบรม ผู้เรียนจะได้รับคู่มือเขียนค้นตน ซึ่งรวมแบบฝึกหัด 43 กิจกรรมให้ทำต่อด้วยตนเองที่บ้าน

 

???? เวลาในการเรียน :

รอบที่ 1 รุ่น 45 : วันที่ 12 – 13 มกราคม 2564 (อังคาร-พุธ)
รอบที่ 2 รุ่น 46 : วันที่ 23 – 24 มกราคม 2564 (เสาร์-อาทิตย์)

การอบรมทั้งสองวัน มีการวิดีโอคอล 3 ช่วง ผ่านแอพพลิเคชั่น LINE โดยผู้เรียนควรเข้าครบทั้งสามรอบ

  • ช่วงที่ 1 : 9.00 น. – 10.00 น.
  • ช่วงที่ 2 : 13.00 น. – 14.00 น.
  • ช่วงที่ 3 : 16.00 น. – 17.00 น.

หลังการบรรยายแต่ละรอบจะมีกิจกรรมการเขียนให้ทำส่งในกลุ่ม

 

กิจกรรมการเขียน :
มีจำนวน 1-2 หัวข้อ ต่อรอบ
ส่งในกลุ่มไลน์ แบ่งปันเฉพาะผู้ร่วมเรียน
กำหนดส่งก่อนเริ่มวิดีโอคอลครั้งต่อไป 15 นาที

 

????เนื้อหาในการวิดีโอคอล :
ความรู้ เครื่องมือ และคำแนะนำสำหรับการเขียนเพื่อรู้จักตัวเอง
กิจกรรมสำรวจตน และการสอบถามเพื่อใคร่ครวญ
การแลกเปลี่ยนจากการทำการบ้าน

 

???? ค่าลงทะเบียน : 1,700 – 3,200 บาท ตามกำลังทรัพย์

อัตราสูงสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์มาก และอัตราขั้นต่ำสำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ไม่เพียงพอ
ผู้เรียนที่ผ่านการอบรมจะได้รับคู่มือเขียนค้นตน (แบบฝึกหัด 43 กิจกรรม) และใบประกาศทางไปรษณีย์

 

รายละเอียดการอบรม :

https://punnspace.com/p/selfdiscoveryjournal