ที่ผ่านมาฉันใช้ชีวิตเหมือนการเขียนทั่วๆ ไป | เขียนภาวนา บันทึกผู้เรียน

 

 

อ่านบันทึกจากการอบรม เขียนภาวนา หลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต หัวข้อ “ความไม่รู้” เขียนโดยคุณภัทรานิษฐ์ และอ่านโดยครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ www.dhammaliterary.org
: : :
ดนตรีประกอบ : First Love by Hikaru Utada บรรเลงโดย Kenny G