อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๙

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๙
ณ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 
อนุสารรายครึ่งเดือน
คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด

 

อ่านเพื่อประจักษ์ชีวิต ลิขิตเพื่อใคร่ครวญตน

 

ลำดับบทความในอนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๘
๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เรื่อง ความทุกข์กับชีวิตของฉัน
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน ถ้อยคำของแม่
๓. คอลัมน์ ปัญญามีความรัก ตอน ธงใจเหนือความกลัว

 

“คุณประโยชน์จากบทความในอนุสารฉบับนี้ ขออุทิศแก่คนดีและดวงวิญญาณบริสุทธิ์จำนวนมาก 
ซึ่งล่วงลับกับภัยร้ายในประเทศเราและไกลออกไป
และขออุทิศแด่ดวงวิญญาณที่เสียสละตนบนเส้นทางแห่งมหาพรหม”

บทความลมหายใจจับปากกานี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเบื้องหลังการอบรม “เขียน = ปลดปล่อยชีวิต” ซึ่งครั้งนี้ได้ใช้เนื้อหาความเป็นแม่ เป็นหนึ่งในแกนหลักของกระบวนการ

 

ดาวโหลดอนุสารได้ที่

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๙

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/08/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๙.pdf

 

{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นัยยะสำคัญ
{หนึ่ง วรรณศิลป์ที่ส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผู้อ่านและสังคม
สอง วรรณศิลป์ที่ขัดเกลาจิตใจและชีวิตผู้ประพันธ์นั้นเอง }
อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน

เผยแพร่โดย
ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

www.facebook.com/khianpianchiwit
www.youngawakening.org/write4life

อ่านฉบับก่อนหน้าได้ที่
 https://www.dhammaliterary.org/?cat=50

 

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๙