อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับที่ ๖

อนุสารเพื่อประจักษ์ชีวิต ลิขิตเพื่อใคร่ครวญตน เดินทางมาสู่ฉบับที่ ๖ แล้ว พร้อมเรื่องราวความรู้สึก ๔ แง่มุมมองจากงานเขียนเยาวชนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ 
ความเป็นศิลปินภายใน คอลัมน์ลมหายใจจับปากกา
การมองความงามและมาตรวัด บันทึกเล็กเล็ก
และบทกวีภาพปริศนาธรรมสะท้อนใครจัดใครกันแน่
************

สถาบันธรรมวรรณศิลป์ก็ได้เดินทางจัดการสอนการภาวนาผ่านศิลปะและการเขียนอย่างเข้มข้นเพื่อต่อยอดการปฏิบัติธรรมครบสามองค์การภาวนา ณ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ ๑๐ ถึง ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ก่อนอ่านสะท้อนให้คะแนนสอบแก่นักศึกษา ๓ ห้องเรียน ผู้เรียนเนื้อหาพิเศษการรู้จักตนเองผ่านรายวิชาใน ๒ สัปดาห์นี้
************

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ๐๖
ณ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ 
อนุสารรายครึ่งเดือน คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด

ดาวโหลดอนุสารได้ที่ อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๖

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/07/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๖.pdf

 

อ่านเพื่อประจักษ์ชีวิต ลิขิตเพื่อใคร่ครวญตน
ลำดับบทความในอนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๐๖
๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เรื่อง แค่ความรู้สึก
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน อารมณ์ศิลปิน
๓. คอลัมน์ บันทึกเล็กเล็ก ตอน ความรักสวยงามเสมอ
๔. คอลัมน์ ธรรมกวี

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๐๖