อนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๑๒

 

“แน่ใจรัก” …รักเช่นนี้จึงเป็นเพียงวิธีการ เราหลบเลี่ยงมิกล้าเผชิญต่อความรู้สึกที่ซ่อนในเงาใจ ละทิ้งความต้องการพื้นฐานของตน แล้วหวังพึ่งพาสิ่งภายนอกตัว เมื่อเรามิได้แน่ใจรักต่อตัวเอง เราจึงมิอาจแน่ใจรักต่อใครแท้จริง…

“รักลงรอย” …ฉันนึกถึงคำถามนี้ขึ้นมา เมื่อรู้สึกว่า สิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตได้โบยบินจากไปแล้ว…

“พันธสัญญาแห่งความเงียบงัน” …ถ้อยคำทั้งหลาย ล้วนเดินทางมาแสนไกล ล้ำลึกจากโลกภายใน ท้องทะเลหัวใจแห่งเธอ ยามคลื่นซัดโครมเข้าใส่ ฉันเฝ้าฟังดั่งหาดทราย…

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๑๒

ณ ตุลาคม ๒๕๕๘ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ 
อนุสารรายครึ่งเดือน 
คืนเดือนเพ็ญและคืนเดือนมืด

ดาวโหลดได้ที่ อนุสารธรรมวรรณศิลป์๑๒

https://www.dhammaliterary.org/wp-content/uploads/2015/10/อนุสารธรรมวรรณศิลป์๑๒.pdf

 

ลำดับบทความในอนุสารธรรมวรรณศิลป์ ฉบับ ๑๒
๑. งานเขียนรางวัลธรรมวรรณศิลป์ เรื่อง ความทุกข์กับชีวิตของฉัน
๒. คอลัมน์ ลมหายใจจับปากกา ตอน แน่ใจรัก
๓. คอลัมน์ บันทึกเล็กเล็ก ตอน รักลงรอย
๔. คอลัมน์กวี สัมผัสใน “พันธสัญญาแห่งความเงียบงัน” 
 และ “ในอักษร”

 

เดินทางมาเป็นฉบับที่ ๑๒ แล้ว พบกับคอลัมน์ใหม่ “สัมผัสใน” 
รวมบทกวีเดินทางภายในและเกี่ยวกับเธอ พร้อมการกลับมาของ
บันทึกเล็กเล็ก ถ้อยคำน้อยๆ อันงดงาม

ฉบับที่ ๑๔ เตรียมพบคอลัมน์นวนิยายการแสวงหาของนักเรียนหนุ่มสาว ผลงานของนักเขียน และนักแปลชื่อดังที่อนุญาตให้นำงานเขียนของท่านที่มิเคยตีพิมพ์ได้ลงในอนุสารของเรา 
ผ่านนามปากกาใหม่ “ธงทัศน์ ทิวไท”

 

ภาพปกจากการอบรม ห้องเรียนนักกล้าฝัน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
{ ธรรมวรรณศิลป์ มี ๒ นัยยะสำคัญ
{หนึ่ง วรรณศิลป์ที่ส่งมอบความดี ความงาม และความจริงแก่ผู้อ่านและสังคม
สอง วรรณศิลป์ที่ขัดเกลาจิตใจและชีวิตผู้ประพันธ์นั้นเอง }
อนุสารธรรมวรรณศิลป์ จึงประกอบด้วย ข้อชวนคิด และ ข้อชวนเขียน
เผยแพร่โดย
ศูนย์การเขียนเปลี่ยนชีวิต สถาบันธรรมวรรณศิลป์

www.facebook.com/khianpianchiwit
www.youngawakening.org/write4life
อ่านฉบับก่อนหน้าได้ที่
https://www.dhammaliterary.org/?cat=50

 

อนุสารธรรมวรรณศิลป์๑๒