ส.ค.ส. จากตัวเรา

จดหมายถึงอนาคต ส.ค.ส. จากตัวเรา

การเขียนบันทึกอนุทินเพื่ออนุสติ  ก่อนเริ่มปีใหม่ของชีวิต

เขียนโดย ครูโอเล่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

เผยแพร่ครั้งแรก ปลายปี ๒๕๕๗ , แก้ไขและเผยแพร่ใหม่ ปลายปี ๒๕๖๑

คำแนะนำเพื่อการเขียนบันทึกนี้

 

เนื้อหาที่บอกเล่าในบทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต มีจุดมุ่งหมายมิใช่การได้มาซึ่งงานเขียนชั้นดี หรือ บันทึกที่สวยงาม  แต่เป็นอนุทินหรือบันทึกเพื่อก่ออนุสติ” เพื่อการใคร่ครวญ และการสะท้อนตัวเองอย่างที่เป็นจริง โดยใช้การปรุงแต่งทางความคิด ความรู้สึก และถ้อยคำเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยา ศิลปะ และพุทธศาสนา

เราสามารถประยุกต์เทคนิคการดูแลตัวเองหลากหลายควบคู่กับคำแนะนำในบทความเล็กๆ นี้ เพื่อใคร่ครวญและสร้างพลังบวก จากปีเก่า สู่ปีใหม่ของชีวิต

เรียบเรียงด้วยความปราถนาดีจากครูโอเล่และโครงการ เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเพื่อนร่วมสุข ร่วมทุกข์ ในจักรวาลชีวิต  ผู้แบ่งปันและเติมลมหายใจให้แก่กัน

เริ่มต้น จุดสิ้นสุด

 

ลองย้อนมองหนึ่งปีของชีวิตที่ผ่านมา  ผ่านความทรงจำ  ผ่านบันทึกที่เราเขียน  ผ่านเฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือสื่อสังคมอื่นที่เราจารึกเรื่องราวของตน

เลื่อนจากปัจจุบัน ย้อนสู่อดีต

สิ่งใดที่เราสนใจ  สิ่งใดที่เราอยากหลีกเลี่ยง

ล้วนสำคัญเฉกเช่นกัน

ลองเผชิญหน้ากับชีวิตเราที่ล่วงเลย

เพื่อเรียนรู้

เราลองบันทึกว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อชีวิตที่ผ่านมาหนึ่งปี  คิดถึงหรือพบสิ่งใดบ้าง  เราเขียนได้ทั้งคำและภาพ 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

กอบเก็บสิ่งที่งดงาม

 

ลองรวบรวมสิ่งดีๆ ในหนึ่งปีที่ผ่านมา เก็บไว้ในกล่องความทรงจำ ผ่านหน้ากระดาษ สิ่งดีๆ เหล่านั้นทั้งจากสิ่งที่เราได้พบเจอ และในตัวเราเองที่เราย้อนเห็น

การพบเจอใครสักคน  การลงมือทำบางสิ่งได้สำเร็จ  การได้รับ และได้ให้  สิ่งสวยงามในชีวิตเราไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ล้วนมีคุณค่าแก่การจดจำ

เราจะเตือนใจเราในอนาคตถึงสิ่งที่ดีงามเหล่านี้

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

สะท้อนตัวเอง

 

ลองทบทวน และบันทึก บทเรียน รวมทั้งอุปสรรคปัญหาที่เราได้พบเจอ ทั้งจากสิ่งภายนอก และภายในตัวเรา

ความทุกข์ และความผิดพลาด จะเป็นมิตรที่จริงใจต่อเรา เมื่อรายอมรับและเรียนรู้

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

มีสิ่งใดหรือไม่ที่เราหลีกเลี่ยงไม่อยากเขียนลงไป เราลบได้ทีหลัง แต่การเขียนนี้เพื่อยอมรับชีวิตเราอย่างที่เป็นจริง เพื่อมอบความเข้าใจ และความต้องการอันแท้จริงภายในใจเรา อย่างไม่มีเงื่อนไข

หนึ่งปีที่ผ่านมา มีสิ่งใดที่เราต้องเตือนใจเพื่อปรับปรุงแก้ไข
เขียนอย่างเฉพาะเจาะจง เรียนรู้ให้ชัด ใคร่ครวญลงก้นบึ้ง ให้เวลาสะท้อนตัวเองเยี่ยงคนสำคัญที่สุดในชีวิต

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ย้อนทวนกระจกเงา

 

ลองอ่านบันทึก อนุทินเพื่ออนุสติสู่ปีใหม่
เราเห็นสิ่งใดบ้าง ทั้งจากหัวใจและหัวคิด
มีสิ่งใดเราอยากเขียนเพิ่มเติม
มีสิ่งใดที่เรายังไม่ยอมเขียน ไม่ยอมรับ และเผชิญหน้า
เราคล้ายอยากลบลืม แต่เรายังไม่ได้ใส่ใจเขาอย่างเต็มที่
เขาย่อมจะคอยเคาะประตูใจเรา
จนกว่าเราจะรับฟัง

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

บันทึกมาถึงจุดนี้แล้ว
เราอยากบอกอะไรแก่ตัวเราเองในอนาคต

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

 

ภาวนาสู่อนาคต


หลับตาลง

ผ่อนคลาย

ให้นักเขียนน้อยคนนี้

เป็นอิสระ

กาย

ใจ

ความคิด

ผ่อนคลาย

พร้อมเติมพลัง
และเตรียมก้าวต่อไป


จินตนาการตามคำแนะนำนี้

ให้นักเขียนหรือศิลปินภายในเรา

สร้างสรรค์เรื่องราวตาม

เรายืนอยู่ริมเส้นขอบหนึ่ง

ซึ่งขีดกั้นเราไว้

มีตัวเราอีกคน

อยู่เบื้องหน้า

หลังเส้น เส้นนี้

เขาคือตัวเราในปีต่อไป

ผู้ที่เราจะส่งไม้ต่อ

ส่งคุณค่าและบทเรียน

ให้แก่เราตรงหน้า

รับไม้นี้ต่อไป


เราอยากบอกสิ่งใดบ้าง

เราอยากฝากสิ่งใด

เตือนสิ่งใด

ให้แก่ตัวเราในปีหน้านี้

ผู้อยู่หลังเส้นแบ่ง

แห่งกาลเวลา

แต่ใกล้เพียงใจ

 

หายใจ

ผ่อนคลาย

นำพลังมาสู่กาย

และหัวใจ

ส่งพลังนี้ข้ามเส้นไป

ให้แก่เราตรงหน้า

ให้เขาได้รับพลัง

และทุกถ้อยคำ

ก่อนหันหลัง

และเดินทางจากไป


ลืมตาขึ้นเบาๆ …หากเราต้องการ

ลองเขียนจดหมายถึงเราในอนาคต ซึ่งเราจะแนบหรือคัดลอกส่วนหนึ่งของบันทึก ให้กับเราในอนาคตคนนั้นด้วยก็ได้

สิ่งที่เราอยากบอก อยากฝากเขา และเตือนใจเขา ลองเขียนอย่างมิตรผู้หวังดี และคนที่ห่วงใยเขาที่สุด

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

เมื่อเราเขียนแล้ว เราจะเก็บไว้ เป็นซอง หรือพับเก็บ
รอการเปิดอ่านในอีกอย่างน้อย หนึ่งปีข้างหน้า

เขียนวันเวลาหรือเงื่อนไขเวลาที่เราอยากส่งบันทึกนี้ไปถึง

 

บันทึก ... นี้

จะส่ถ้อยคำอันสร้างสรรค์ หรือ สำคัญยิ่ง

แก่ตัวเราในอนาคต

ไม้ต่อจากอดีต สู่ปัจจุบัน

สู่เส้นทางชีวิต

 

เรียนรู้ต่อในคอร์สฟรีเพื่อการกุศล

โครงการ ปัญญ์ สเปซ

www.punnspace.com

 

หรือ สนับสนุนกิจกรรม
ด้วยการเข้าเรียนในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต และอื่นๆ

www.dhammaliterary.org/คอร์สการอบรม/