ว่าด้วย “สติ” | ประชา หุตานุวัตร

 

เรียนรู้มุมมองเกี่ยวกับ สติ จากผู้ก่อตั้งสถาบันธรรมวรรณศิลป์ อาจารย์ประชา หุตานุวัตร

พร้อมคำแนะนำเป็นบทเรียนแก่น้องๆ ที่ได้รับรางวัล และผู้สนใจการฝึกสติทั่วไป

เนื่องในวาระเผยแพร่ผลงานประกวดเรื่องสั้นรางวัล ธรรมวรรณศิลป์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “สติ”

 

– นิยามของสติ

– สติกับสมาธิต่างกันอย่างไร ?

– ลักษณะการมีสติเป็นอย่างไร ?

– จะรู้ได้อย่างไรว่าปฏิบัติถูกต้อง ?

– OSHO เป็นศาสดาปลอม ?

– ถ้าอาจารย์ต้องเขียนเรื่องสั้น/นิยาย หัวข้อ สติ ?

– การมีสติในการเขียน

– การสอนสติให้เยาวชน

– การอ่านใจตัวเอง

– คำแนะนำแก่น้องๆ

 

เปิดวิดีโอได้ที่เว็บไซต์

https://punnspace.com/courses/contest2564/lectures/39575388