ผู้อำนวยการและอาจารย์ผู้ให้คำปรึกษา

 

ผู้ก่อตั้งโครงการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

อาจารย์ประชา หุตานุวัตร

นักกิจกรรมเพื่อสังคม วิทยากร-กระบวนกร นักเขียน บรรณาธิการ
อดีตนักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมในกลุ่มยุวชนสยาม
อดีตพระประชา ปสนฺนธมฺโม ผู้สัมภาษณ์ประวัติท่านพุทธทาส
ผู้ก่อตั้งสถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ
มีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ผลงานหนังสือ :

 • เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา
 • ภาวนากับการรับใช้สังคม
 • ศาสนธรรมสำหรับคนหนุ่มสาว
 • อยู่อย่างขบถ
 • การเมืองสีเขียว
 • จิตสำนึกใหม่ของเอเซีย (4 เล่มชุด)
  Asian Future Volume I & II (with Ramu Mannivan) published by Zed Books UK 2005

ผลงานแปล :

 • ปาฎิหารย์แห่งการตื่นอยู่เสมอ Miracle of Being Awake by Thich Nhat Hanh,
 • จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ The Turning Point by Fritjof Capra (co-translator)
 • งานกับความหมายของชีวิต Good Work by E.F. Schumacher (co-translator)
 • รหัสยนัยแห่งชีวิต Zen mind Beginner’s mind by Suzaki Rosh (co-translator)
 • ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
 • เต๋าแห่งสุขภาพ ปาฎิหารย์แห่งการฟังร่างกายอยู่เสมอ

บทความภาษาอังกฤษ :

 • Globalization from Buddhist Perspective (with Jane Rasbash)
 • Buddhism and Social Justice
 • The Role of Thai monks in rural reconstruction
 • Spiritual Education from a Buddhist – Perspective (with Jane Rasbash)
 • Wilderness Experience for Personal and – Spiritual Growth (with Jane Rasbash)
 • Human Rights from a Buddhist Perspective (with Jane Rasbash)
 • Green Politics and Asian Cultural Values.
 • No River like Tanha (with Jane Rasbash) chapter in Hooked edited by Stephanie Kaza (Shambala)

 

ผู้ดำเนินงาน สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

 

ครูโอเล่ อนุรักษ์ เม่นหรุ่ม C.Ht

ผู้อำนวยการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ วิทยากร นักเขียน นักสะกดจิตบำบัด ผู้สอนการเขียนบำบัดในชื่อชุดหลักสูตร “เขียนเปลี่ยนชีวิต” (จำนวน 55 รุ่น) สอนการสะกดจิตบำบัดและการโปรแกรมจิตตัวเองในชุดหลักสูตร “ห้องเรียน พลังแห่งจิต” (30 รุ่น) นอกจากนี้ก็ยังเปิดอบรมในเนื้อหาต่างๆ อาทิ การรู้จักตนเอง การเจริญสติภาวนา การพัฒนาครู และภาวะผู้นำ แก่บุคคลหลากหลายอาชีพ ทั้งในการอบรมแบบเปิดและการอบรมในกลุ่มเฉพาะตามรับเชิญ

มีความถนัดด้านการให้คำปรึกษา การพัฒนากระบวนการคิด และการบำบัดเยียวยา และการสอนภาวนากับธรรมะประยุกต์ โดยได้รับ Certified Hypnotherapist เป็นผู้เขียนคอลัมน์ออนไลน์ “ไกด์โลกจิต” ผู้ร่วมศึกษาการเขียนบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาวะผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV (เสนอผลการศึกษาสองครั้ง) และผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องการเขียนภาวนา (เปิดสอน 14 รุ่น และกำลังอยู่ระหว่างศึกษาวิจัยการเห็นคุณค่าในตัวเองผ่านการเขียนภาวนา)

 

การอบรมให้กลุ่มเฉพาะ

 • เจ้าหน้าที่เครือข่ายองค์กรงดเหล้า สคล.
 • กิจกรรมการอบรมของ โครงการภาวนาคือชีวิต สถาบันบ่มเพาะจิตสู่การเปลี่ยนสังคม
 • กิจกรรมการอบรมของ มูลนิธิกัลยาณการุณย์
 • กลุ่มเพื่อนรัก (ผู้ป่วย) โรงพยาบาลบางบ่อ
 • กลุ่มพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและควบคุมยาสูบ
 • ห้องเรียนพ่อแม่ โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ
 • คณะครู โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ , โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย , โรงเรียนปัญญาประทีป
 • นักศึกษาปีที่ ๑ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (3 รุ่น)
 • พนักงานบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด ร่วมกับทีมงานบริษัท สูตรคูณสุข จำกัด
 • พนักงาน จินตรักษ์คลินิก
 • โครงการ ดอกลาว ประเทศลาว

 

งานเขียน

หนังสือเขียนเยียวยาชีวิต: คู่มือซ้ายขวา บันทึกดูแลหัวใจและลิขิตชีวิต
แปลหนังสือดอกไม้และความหวัง” จาก “Hope for the flowers” ฉบับภาษาไทยแรกที่ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้อง
รางวัลสันติวิถีวิถีสันติ วาระ 30 ปี 6 ตุลาฯ
รางวัลพระยาอนุมานราชธน

 


 

ครูผึ้ง สพ.ญ.ณัชชารีย์ สิรินธรานนท์

ผู้จัดการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน สัตวแพทย์อิสระ และ ผู้จัดการ สถาบันธรรมวรรณศิลป์
พ.ศ.2556 – 2564 ผู้อำนวยการ และ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์ศูนย์เมืองเอก สาขาคลองสี่ลำลูกกา
พ.ศ.2550 – 2556 ผู้จัดการทั่วไป และ สัตวแพทย์ โรงพยาบาลสัตว์เอื้ออาทรสัตวแพทย์

 

ประสบการณ์วิทยากร และการจัดกิจกรรมเรียนรู้

 • ร่วมจัดกิจกรรมและบรรยายไอเดียความสุข แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางบ่อ เหลืองราษฎร์บำรุง
 • วิทยากรกิจกรรม “ค้นหาเป้าหมาย….เพื่อความสุขในชีวิต” ณ อาคารรีเจ้นท์เฮาส์
  ร่วมจัดกิจกรรมเรื่อง การปรับวิธีคิด แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรมวัคซีน ปากช่อง นครราชสีมา
 • “ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ” ณ โรงเรียนบ้านปางแถ สภาประชานุกูล
  ร่วมจัดกิจกรรมเติมพลังชีวิตด้วยการเป็นผู้ให้ ศูนย์พักพิงผู้ป่วยจิตเวช
 • วิทยากรบรรยาย ในกิจกรรม Macvet camp ปี 2559 และ 2560
  เป็นผู้ฝึกสอนในการอบรม “ทำหมันหมาแมวอย่างมั่นใจ ให้ปลอดภัยและรวดเร็ว”

 

ประสบการณ์การอบรม

ผู้นำกระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm Leadership) รุ่นที่ 2
ทูตความสุข (Happy Ambassador) รุ่นที่ 11
ปลุกพลังสมอง และ เข็มทิศชีวิต (NLP)
Coaching , Facilitating and Mentoring
Introduction to Coaching
Pet Hospital Director School
สัมมนาทางวิชาการด้านสัตวแพทย์
อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อบรม Mini MBA คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม iso 9001:2015
ได้รับทุนไปศึกษา ดูงาน A program of collaborative research experience ที่ Nippon Veterinary and Life Science University ประเทศญี่ปุ่น

 


 

และทีมงานอาสาสมัครท่านอื่นๆ ที่สะดวกร่วมงานหรืออำนวยการอบรม