รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๔๑

 

 

รายชื่อผู้ได้ยืนยันการเข้าร่วม “เขียนภาวนา”

ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๔๑

⏳ เริ่มการอบรม ๙ พฤษภาคม ถึง ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

 

อ่านรายละเอียดการอบรม : www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/

 

กรอกใบสมัคร

อ่านบทเรียนจากศิษย์รุ่นก่อน

 

 

อัพเดต เมื่อ : 1/5/2563 เวลา 08:19 น.

 

รายชื่อผู้ที่ได้สมัครและโอนค่าใช้จ่ายแล้ว กับศิษย์เก่าเรียนต่อยอด

(รายชื่อและลำดับจะยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าเริ่มการอบรม)

 

คำนำหน้า ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ
นางสาว ฐิติพร มะเหมี่ยว พนักงานบริษัท
นางสาว กาญจนาภรณ์ นก ครูสอนพิเศษ
นาง เฟื่องฟ้า เฟื่อง รับราชการครู
นางสาว วนิดา ดา รับราชการ
นาง มาลี หมวย ว่างงาน
นางสาว พันธิตรา พั้นช์ แพทย์
อาทิตยา ขวัญ Freelance
นาง แพรวรรณ แพร อิสสระ
นาย อภิชาติ ตั้ม พนง.เอกชน
นางสาว กนกวรพร เปิ้ล ที่ปรึกษาการเงิน
นาง สายอรุณ ไม่มี รับราชการครู
นางสาว นภัสศรณ์ พิม รับจ้าง
นาง กนกวรรณ หมี แม่บ้าน
นางสาว นวพร แอน รับราชการ
นางสาว กฤตยากร อิ๋ว เภสัชกร
นางสาว อุบล ปู แม่บ้าน
นาย จักรทิพย์ โจ๊ก
วาวแผนการเงินและการประกันชีวิต
นาง วรินทร ริน ครู
นาง นริศรา นิด นักธุรกิจ
นาง ฉวีวรรณ อั๋ม พยาบาล
น.ส. สุภาวดี แนน อิสระ
นางสาว อติกานต์ เฟิร์น
พนักงานบริษัทเอกชน
นส หทัยทัต มด ทำธุรกิจ
นางสาว สุพัชรา นิด พนักงานราชการ
นางสาว ดาวสวรรค์ ดาว รับจ้าง
นางสาว กานดา ใหญ่ รับจ้าง
นางสาว ปิยฉัตร ตูน
พนักงานบริษัทเอกชน