รายชื่อผู้ยืนยันการเข้าร่วม “เขียนภาวนา” หลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต รุ่นที่ ๓๒

 

 

รายชื่อผู้ได้ยืนยันการเข้าร่วม “เขียนภาวนา”

ในหลักสูตร เขียนเปลี่ยนชีวิต กึ่งออนไลน์ รุ่นที่ ๓๒

⏳ เริ่มการอบรม ๘ กันยายน ถึง ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับรุ่นนี้

อ่านรายละเอียดการอบรม : www.dhammaliterary.org/เขียนภาวนา/

 

กรอกใบสมัคร

อ่านบทเรียนจากศิษย์รุ่นก่อน

 

 

 

? อัพเดต เมื่อ : 30/9/2561 เวลา 19:59 น.

(รายชื่อและลำดับจะยังไม่ถึงที่สุดจนกว่าเริ่มการอบรม)

 

เลขที่

ชื่อ ชื่อเล่น อาชีพ

3201

ศศกร ปู ธุรกิจส่วนตัว

3202

อรทัย นิด แม่บ้าน

3203

ฐิติพร แพนด้า นักบริหารจัดการ

3204

วันทนี เดียร์ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3205

ศุภกาญจน์ เจี๊ยบ ธุรกิจส่วนตัว

3206

ดวงดาว โอ๋ นักธุรกิจ

3207

ณภัคอร กิ๊บ อาจารย์

3208

นภาพร ปุ้ย ข้าราชการ

3209

ตะวันดิน น้ำอ้อย กสิกรรม

3210

อัปสร ขวัญ แม่บ้าน/เจ้าของกิจการ

3211

รภัสสา เอ ทันตแพทย์

3212

นภภัสร์สร แอนนา ค้าขาย

3213

คณบดี แม็ค จนท. มูลนิธิ

3214

พรทิพภา ทิพย์ นักวิชาการอิสระ

3215

ภัทรพร ตุ้ย ครูโยคะ

3216

วิลาวัลย์ วิ อาจารย์

3217

อารยา จิ๋ม

3218

ฉันทนา อุ๋ย รับราชการ

3219

รัตน์รวี ชิ พนักงานเอกชน

3220

นันทวรรณ นก พนักงานบริษัท

3221

ดุจฤดี บุ๋ม รับราชการ

3222

ณิชชาวีร์ ณิช นักธุรกิจ

3223

ลาวัลย์ แหม่ม พนักงานบริษัท

3224

สุภาวดี เอ๋ กิจการส่วนตัว

3225

พรพรรณ น้อง พยาบาล ประกอบอาชีพอิสระ

3226

อัญชิตา อังชิ พนง.เอกชน

3227

ศิริพร มุก กระบวนกรอิสระ และนักพยากรณ์

3228

ลินดา แมว แม่บ้าน

3229

จันทิรา ตา รับจ้าง

3230

ปรารถนา เปีย รับจ้าง

3231

ละออง ตู่ พนักงานบริษัทเอกชน

3232

ธนภัทร กุล พนักงานบริษัท

3233

รัสรินทร์ ปุ้ม เจ้าของธุรกิจ

3234

เพ็ญนภา เพ็ญ นักพัฒนาเอกชน/รับจ้าง

3235

เหมือนไหม เหมือนไหม พยาบาล

3236

ไพลิน ไพลิน รับราชการ  เภสัชกรชำนาญการ

3237

จุไรรัตน์ หง่าว รับราชการ (พยาบาล)

3238

ทิวา เจี๊ยบ เภสัชกร

3239

สุพัตรา สุ ค้าขาย

3240

หัทยา ปู สอนพิเศษ

3241

สุณิสา สา พนักงานบริษัท

3242

นงนุช ชิ้น แม่บ้าน

3243

เนาวรัตน์ ปู ข้าราชการครู

3244

จันทร์จิรา แดง รับราชการ

3245

นงเยาว์ เยาว์ รับราชการ

3246

วรินทร แนน ที่ปรึกษา

3247

ศุภจิตรา นา ตรวจสอบบัญชี

3248

ณัฏฐ์ แจน แม่บ้าน

3249

วิรงรอง เตย พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3250

สุธีรา เก๋ พนักงานเอกชน

3251

กนกวรรณ หมี แม่บ้าน

3252

ปิยฤดี หน่อย รับราชการ(เภสัชกร)

3253

ณัฐทิพย์ เล็ก ครู

3254

สุปราณี เปิ้ล แม่บ้าน

3255

จิตประภัสสร์ P..K รับจ้าง

3256

ผไทจิต กวาง ธุรกิจส่วนตัว

3257

คำรูญ โอ๋ นักวิชาการ กระทรวงอุตสาหกรรม

3258

จินตนา เจน รับจ้าง

3259

พรทิพย์ ป้อม รับราชการ

3260

ยอดขวัญ ยอดขวัญ พนักงานเอกชน

3261

เบญญาภา เจี๊ยบ นักอ่านไพ่ธาโรต์

3262

จิต อ๋อง พนักงานบริษัท

3263

จินต์ณัชชา เหล่ง พนักงาน